ייעוץ לימודים חינם!

דוגמה לחישוב ממוצע בגרות

איך מחשבים ממוצע בגרות?

לרשותכם הסבר מפורט על אופן חישוב ממוצע ציוני הבגרות. ממוצע הבגרות משמש תנאי קבלה למוסדות לימוד אקדמיים, וככל שהממוצע שלכם גבוה יותר, כך תוכלו להתקבל ליותר תוכניות לימוד. נוסף על כך, ממוצע בגרות גבוה וסכם גבוה יכולים לאפשר לכם לזכות במלגות שונות.
מידע נוסף:
פתיחה

חישוב הבונוס והשמטת מקצועות

מקצועות החובה שמשרד החינוך הגדיר כתנאי לקבל תעודת בגרות הם (בחינוך הממלכתי): 
 • תנ"ך - 2 יחידות לימוד
 • ספרות - 2 יחידות לימוד
 • היסטוריה - 2 יחידות לימוד
 • עברית - 2 יחידות לימוד
 • אזרחות - 2 יחידות לימוד
 • מתמטיקה - 3 יחידות לימוד
 • אנגלית - 3 יחידות לימוד
 • מקצוע מוגבר בהיקף 5 יחידות לימוד
ישנם מקצועות אשר מוגדרים ע"י משרד החינוך כמזכים בנקודות בונוס בהתאם לתנאים מסוימים. לרוב, הבונוס ניתן במקצועות בעלי 4 יח"ל ומעלה, כאשר רק בעלי ציון 60 ומעלה זכאים לבונוס זה. גובה הבונוס עשוי להשתנות ממוסד לימודים אחד למשנהו, וכן בהתאם לחוג הלימוד אליו רוצים להתקבל. כדי לדעת כיצד לחשב את ממוצע הבגרויות שלכם כולל הבונוסים השונים, יש לבדוק מול מוסדות הלימוד את גובה הבונוס בכל מקצוע.

באופן כללי, חישוב ממוצע הבגרויות מתבצע באופן הבא:
 • הוסף לציונים במקצועות בהן ישנה זכאות לבונוס את נקודות הבונוס.
 • כפול את הציון הסופי בכל מקצוע במספר היחידות (סך היחידות חייב להיות 20 לפחות).
 • סכום את הציונים שהתקבלו.
 • חלק את הציון שהתקבל בסך היחידות.
מקצועות שאינם מוגדרים כמקצועות חובה ומורידים את הממוצע לרוב יושמטו מהחישוב.
פתיחה

איך מחשבים ממוצע בגרויות לאוניברסיטת בר אילן?

באוניברסיטת בר אילן הייצוג של ממוצע הבגרות נעשה על פי השיטה העשרונית (לדוגמה: ציון 95 יחושב כ-9.5).
מקצועות החובה שנכללים בחישוב ממוצע הבגרויות הם: תנ"ך, הבעה עברית, אנגלית, ערבית (לבוגרי בתי ספר ערבים), מתמטיקה, היסטוריה (תולדות עם ישראל), ידיעת העם והמדינה (אזרחות), ספרות או מחשבת ישראל.

לציונים במקצועות שנלמדו ברמה מוגברת יינתן בונוס:
 • למקצוע ברמת 4 יחידות לימוד תינתן תוספת של נקודה אחת, ולמקצוע ברמת 5 יחידות לימוד תינתן תוספת של שתי נקודות.
 • עבור המקצועות הבאים: תנ"ך, תלמוד, תושב"ע, מחשבת ישראל, היסטוריה, ידיעת העם והמדינה (אזרחות), ספרות, כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מתמטיקה, אנגלית, מדעי המחשב, יתווסף בונוס של 1.25 נקודות עבור מקצוע ברמת 4 יחידות לימוד, ולמקצוע ברמת 5 יחידות לימוד יינתנו 2.5 נקודות בונוס.
הבונוסים יינתנו למקצועות בהם הציון הסופי הוא 60 לפחות.
פתיחה

איך מחשבים ממוצע בגרויות לאוניברסיטת בן גוריון?

למקצועות שנלמדו ברמה מוגברת יינתן בונוס בחישוב ממוצע הבגרויות. למקצועות שנלמדו ברמת 4 יחידות יינתן בונוס של 10 נקודות ולמקצעות שנלמדו ברמת 5 יחידות יינתן בונוס מוגדל של 20 נקודות.
יוצאים מן הכלל הם המקצועות הבאים להם יינתן בונוס מוגבר:
 • מתמטיקה - ברמת 5 יחידות לימוד יתווספו 35 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות לימוד יתווספו 25 נקודות בונוס.
 • אנגלית - ברמת 5 יחידות לימוד יתווספו 25 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות לימוד יתווספו 15 נקודות בונוס.
 • פיזיקה, כימיה, ספרות, תנ"ך, היסטוריה, ערבית (לדוברי ערבית), ביולוגיה, מדעי המחשב, עברית (לדוברי ערבית) - ברמת 5 יחידות לימוד יתווספו 25 נקודות בונוס. 
הבונוס יינתן במקצועות בהם הציון הסופי הוא 60 לפחות.
פתיחה

איך מחשבים ממוצע בגרויות לאוניברסיטה העברית?

מקצועות החובה הנכללים בחישוב ממוצע הבגרויות הם: אנגלית, מתמטיקה, היסטוריה, אזרחות, הבעה עברית (בתי ספר יהודיים), לשון וספרות ערבית (בתי ספר ערביים). 
מקצועות החובה ספרות, מחשבת ישראל, תנ"ך ועברית לערבים ייכללו בחישוב הממוצע רק אם הם משפרים את הציון הממוצע ובתנאי שסך היחידות שעליהם מחושב הממוצע הוא 20 לפחות.

עבור מקצועות שנלמדו ברמה מוגברת יינתן בונוס לציון הסופי:
 • מתמטיקה - ברמת 5 יח"ל יתווספו 35 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות יתווספו 15 נקודות בונוס. עבודת גמר במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל מזכה בבונוס של 25 נקודות, כשאר מקצועות הליבה.
 • אנגלית, מדעי המחשב, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, היסטוריה, ערבית, אזרחות, ספרות, תנ"ך, מחשבת ישראל - ברמת 5 יח"ל יתווספו 25 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות יתווספו 15 נקודות בונוס.
 • עבור כל מקצוע אחר - ברמת 5 יח"ל יינתנו 20 נקודות בונוס וברמת 4 יח"ל יינתנו 10 נקודות בונוס. 
הבונוס יינתן במקצועות בהם הציון הסופי הוא 60 לפחות.
פתיחה

איך מחשבים ממוצע בגרויות לטכניון?

מקצועות החובה שנכללים בחישוב ממוצע הבגרויות הם (בהתאם למגזר): אזרחות, ידיעות העם והמדינה, מחשבת ישראל, אנגלית, עברית לערבים/דרוזים, מתמטיקה, הבעה עברית/עברית, ערבית לערבים/דרוזים, ספרות, היסטוריה/תולדות עם ישראל, מורשת הדרוזים, תנ"ך, דת האיסלם/תולדות הערבים והאיסלם, מורשת דת נוצרית. 
ניתן להשמיט את המקצוע "מחשבת ישראל" מממוצע הבגרות אם הוא מוריד את הממוצע, בתנאי שיש בתעודה לפחות 2 יח"ל ספרות.

מקצוע המתמטיקה חשוב מאוד להצלחה בלימודים בטכניון ועל כן נותנים לו משקל גדול יותר מאשר לכל שאר המקצועות. לכן, כופלים ב-2 את מספר יחידות הלימוד של מקצוע המתמטיקה.

עבור מקצועות שנלמדו ברמה מוגברת יינתן בונוס לציון הסופי:
 • מתמטיקה - ברמת 5 יח"ל יתווספו 30 נקודות בונוס.
 • פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מקצוע טכנולוגי מוכר - ברמת 5 יח"ל יתווספו 25 נקודות בונוס. 
 • ספרות, תנ"ך, היסטוריה (עבודת גמר בהיסטוריה), אנגלית, ערבית, לשון עברית - ברמת 5 יח"ל יתווספו 25 נקודות בונוס.
 • עבור כל מקצוע אחר - ברמת 5 יח"ל יינתנו 20 נקודות בונוס וברמת 4 יח"ל יינתנו 10 נקודות בונוס. 
הבונוס יינתן במקצועות בהם הציון הסופי הוא 60 לפחות.
פתיחה

איך מחשבים ממוצע בגרויות לאוניברסיטת חיפה?

באוניברסיטת חיפה הייצוג של ממוצע הבגרות נעשה על פי השיטה העשרונית (לדוגמה: ציון 95 יחושב כ-9.5).
מקצועות החובה שנכללים בחישוב ממוצע הבגרויות הם: 
 • תנ"ך, הבעה עברית, ספרות - סך הכל 6 יח"ל ומעלה (במגזרים השונים קיימים מקצועות חלופיים כמו מחשבת ישראל, ערבית, עברית והבעה, מורשת הדרוזים וכו'). 
 • ידע העם והמדינה (או לחילופין אזרחות 1 יח“ל ותולדות עם ישראל/היסטוריה 2 יח“ל לפחות) - 2 יח"ל ומעלה
 • מתמטיקה - 3 יח"ל ומעלה
 • אנגלית - 4 יח"ל ומעלה (אם קיימת חלופה של בחינת בגרות ברוסית או צרפתית בהיקף 4 יח"ל ומעלה, ייתקבל גם אנגלית ברמת 3 יח"ל ומעלה).
 • מקצוע בהיקף מוגבר - 4 יח"ל ומעלה
 • מקצוע כללי (בחינה או עבודה) - 2 יח"ל ומעלה
עבור מקצועות שנלמדו ברמה מוגברת יינתן בונוס לציון הסופי:
 • מתמטיקה - ברמת 5 יחידות לימוד יתווספו 3.5 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות לימוד יתווספו 2 נקודות בונוס.
 • אנגלית, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, תנ"ך, היסטוריה, ספרות, ערבית ועברית (לדוברי ערבית) - ברמת 5 יחידות לימוד יתווספו 2.5 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות לימוד יתווספו 2 נקודות בונוס.
 • עבור כל מקצוע אחר - ברמת 5 יחידות לימוד יינתנו 2 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות לימוד תינתן נקודה בונוס.
הבונוס יינתן במקצועות בהם הציון הסופי הוא 60 לפחות.
פתיחה

איך מחשבים ממוצע בגרויות לאוניברסיטת תל אביב?

מקצועות החובה שנכללים בחישוב ממוצע הבגרויות הם: אנגלית, מתמטיקה, היסטוריה, אזרחות, הבעה עברית למסיימי בתי ספר יהודיים, ערבית למסיימי בתי ספר ערביים.
מקצועות החובה ספרות, מחשבת ישראל, תנ"ך, עברית לדוברי ערבית, ומקצועות הדת - תולדות הערבים והאסלאם, מורשת דרוזית, ודת נוצרית, ייכללו בחישוב הממוצע רק אם הם משפרים את הציון הממוצע ובתנאי שסך יחידות הלימוד שעליהם מחושב הממוצע הוא 20 לפחות.

עבור מקצועות שנלמדו ברמה מוגברת יינתן בונוס לציון הסופי:
 • מתמטיקה - ברמת 5 יחידות לימוד יתווספו 35 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות לימוד יתווספו 12.5 נקודות בונוס.
 • אנגלית - ברמת 5 יחידות לימוד יתווספו 25 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות לימוד יתווספו 12.5 נקודות בונוס.
 • פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, ערבית (לבעלי תעודת בערבית), ספרות, היסטוריה, תנ"ך - ברמת 5 יחידות לימוד יתווספו 25 נקודות בונוס.
 • עבור כל מקצוע אחר - ברמת 5 יחידות לימוד יינתנו 20 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות לימוד יינתנו 10 נקודות בונוס.
הבונוס יינתן במקצועות בהם הציון הסופי הוא 60 לפחות.
פתיחה

איך מחשבים ממוצע בגרויות לאוניברסיטת אריאל?

למקצועות שנלמדו ברמה מוגברת יינתן בונוס בחישוב ממוצע הבגרויות:
 • מתמטיקה - ברמת 5 יחידות לימוד יתווספו 30 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות לימוד יתווספו 15 נקודות בונוס.
 • אנגלית - ברמת 5 יחידות לימוד יתווספו 25 נקודות בונוס וברמת 4 יחידות לימוד יתווספו 12.5 נקודות בונוס.
 • עבור שאר המקצועות יש לבדוק מול מוסד הלימודים עצמו את גובה הבונוס הניתן. 
הבונוס יינתן במקצועות בהם הציון הסופי הוא 60 לפחות.
 
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2022 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח בע"מ