ייעוץ לימודים חינם!

אוניברסיטת אריאל

תנאי קבלה לתואר ראשון

תואר ראשון בתחומי ההנדסה

תנאים בסיסיים לכל מסלולי ההנדסה
 • מתמטיקה: 4 יח"ל בציון 80 לפחות או 5 יח"ל בציון 70 לפחות
 • אנגלית: 4 יח"ל בציון 70 או 5 יח"ל בציון 65 לפחות
 • פיזיקה: 5 יח"ל בציון 70 לפחות
 • לפחות 8 יח"ל ריאליות בבגרות, מתוכן 4 יח"ל במתמטיקה
הנדסה כללית
מסלול למועמדים שטרם החליטו על כיוון התמחות מסוים. התוכנית נלמדת במשך השנה הראשונה ללימודים ומבוססת על המכנה המשותף בין כל מקצועות ההנדסה. עם סיומה, יוכלו הבוגרים לבחור בין מסלולי ההנדסה אליהם יתקבלו.
 • בגרות: ממוצע 85 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 550 ומעלה
 • ציון משולב: 550 ומעלה
 • קבלה על סמך ממוצע בגרויות בלבד: ממוצע 90 ומעלה
 • הנדסאי: ממוצע ציונים חיצוניים 80 לפחות, כולל פרויקט
הנדסת תעשייה וניהול
 • בגרות: ממוצע 90 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 600 ומעלה
 • ציון משולב: 600 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 97 ומעלה + אישור ועדת הוראה מחלקתית
 • הנדסאי מדופלם: ממוצע ציונים חיצוניים 83 לפחות, לא כולל פרויקט
תואר ראשון בהנדסת חשמל
 • בגרות: ממוצע 87 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 600 ומעלה
 • ציון משולב: 590 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 97 ומעלה + אישור ראש המחלקה
 • הנדסאי מדופלם: ממוצע ציוניים חיצוניים 83 לפחות, לא כולל פרויקט

תואר ראשון בהנדסת מכונות
 • בגרות: ממוצע 90 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 600 ומעלה
 • ציון משולב: 600 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 97 ומעלה + אישור ראש המחלקה
 • הנדסאי: ממוצע ציונים חיצוניים 83 לפחות, לא כולל פרויקט
תואר ראשון בהנדסה כימית
 • בגרות: ממוצע 80 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 550 ומעלה
 • ציון משולב: 541 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 90 ומעלה + אישור ראש המחלקה
 • הנדסאי בכימיה או ביוטכנולוגיה: ממוצע ציונים חיצוניים 80 לפחות, לא כולל פרויקט
תואר ראשון בהנדסה אזרחית
 • בגרות: ממוצע 94 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 630 ומעלה
 • ציון משולב: 630 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 105 ומעלה, נתון לשיקול ועדת הקבלה
 • הנדסאי בניין: ממוצע ציונים חיצוניים 88 לפחות, לא כולל פרויקט
תואר ראשון בפסיכולוגיה
 • בגרות: ממוצע 87 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 580 ומעלה
 • ציון משולב: 580 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 95 ומעלה
 • מתמטיקה: 3 יח"ל בציון 80 לפחות
 • אנגלית: 4 יח"ל בציון 80 לפחות
תואר ראשון בתקשורת
 • בגרות: ממוצע 87 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 580 ומעלה
 • ציון משולב: 580 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 98 ומעלה
 • אנגלית: 4 יח"ל בציון 70 לפחות או 5 יח"ל בציון 60
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
 • בגרות: ממוצע 87 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 580 ומעלה
 • ציון משולב: 580 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 94 ומעלה
 • דרישות סף: זכאות לבגרות, 4 יח"ל באנגלית בציון עובר ו-3 יח"ל במתמטיקה בציון עובר
תואר ראשון בכלכלה
 • בגרות: ממוצע 88 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 575 ומעלה
 • ציון משולב: 578 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 91 ומעלה
תואר ראשון בעבודה סוציאלית
 • בגרות: ממוצע 93 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 580 ומעלה
 • ציון משולב: 600 ומעלה (ציון פסיכומטרי הנדרש לקבלה הינו 550 לפחות)
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 105 ומעלה + ציון 90 ומעלה ב-5 יח"ל באנגלית + ציון 85 ומעלה ב-4 יח"ל במתמטיקה
 • נדרשת ועדת קבלה מחלקתית
תואר ראשון במדעי ההתנהגות
 • בגרות: ממוצע 87 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 580 ומעלה
 • ציון משולב: 580 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 95 ומעלה
 • אנגלית: 4 יח"ל בציון 80 לפחות או 5 יח"ל בציון 70 לפחות
 • מתמטיקה: 3 יח"ל בציון 80 לפחות
תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 • בגרות: ממוצע 86 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 550 ומעלה
 • ציון משולב: 560 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 90 ומעלה
תואר ראשון בלימודי ישראל במזרח התיכון
 • זכאות לבגרות
 • 4 יח"ל באנגלית בציון עובר
 • ציון משולב: 500 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 85 ומעלה
תואר ראשון בקרימינולוגיה
 • בגרות: ממוצע 86 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 550 ומעלה
 • ציון משולב: 560 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 90 ומעלה
תואר ראשון במדעי המדינה
 • בגרות: ממוצע 83 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 510 ומעלה
 • ציון משולב: 530 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 85 ומעלה
תואר ראשון בארכיטקטורה
 • בגרות: ממוצע 85 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 580 ומעלה
 • ציון משולב: 573 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 95 ומעלה
תואר ראשון במנהל מערכות בריאות
 • בגרות: ממוצע 85 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 520 ומעלה
 • ציון משולב: 543
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 95 ומעלה
תואר ראשון בפיזיותרפיה
 • בגרות: ממוצע 95 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 630 ומעלה
 • 4 יחידות לימוד במתמטיקה ו-4 יחידות לימוד באנגלית
 • ראיון אישי
 • מבדקי התאמה
 • סיווג רמה באנגלית
תואר ראשון בקלינאות תקשורת
 • בגרות: ממוצע 95 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 650 ומעלה
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 80 ומעלה + 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 ומעלה
 • ראיון אישי
 • מבדקי התאמה
תואר ראשון בלימודי סיעוד
 • בגרות: ממוצע 85 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 550 ומעלה
 • ציון עובר ב-4 יחידות לימוד באנגלית
 • סיווג רמה באנגלית
 • ראיון קבלה
תואר ראשון במדעי התזונה
 • בגרות: ממוצע 90 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 600 ומעלה
 • לפחות 4 יח"ל באנגלית ובמתמטיקה
 • 5 יחידות לימוד ריאליות - ביולוגיה / כימיה / פיזיקה / ביוטכנולוגיה
 • ראיון אישי ומבדקי התאמה
 • סיווג רמה באנגלית
תואר ראשון בביולוגיה מולקולרית
 • בגרות: ממוצע 86 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 570 ומעלה
 • ציון משולב: 570 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 95 ומעלה - מותנה באישור וועדת הקבלה המחלקתית
תואר ראשון בפיזיקה
 • בגרות: ממוצע 80 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 570 ומעלה
 • ציון משולב: 551 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 90 ומעלה
 • ציון עובר ב-4 יחידות לימוד באנגלית
 • ציון 80 לפחות ב-4 יחידות לימוד במתמטיקה
 • 5 יחידות לימוד ריאליות (פיזיקה/מחשבים/כימיה)
 • סיווג רמה באנגלית
תואר ראשון בארץ ישראל וארכיאולוגיה
 • בגרות: ממוצע 83 ומעלה
 • פסיכומטרי: ציון 510 ומעלה
 • ציון משולב: 530 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 85 ומעלה
המחלקה הרב תחומית
 • ציון משולב: 500 ומעלה
 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד: ממוצע 85 ומעלה + מבחן סיווג רמה באנגלית


*הערה
: גולש יקר, המידע בעמוד זה אינו בהכרח מדויק, והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד. עליך לוודא תנאי קבלה מדויקים אך ורק מול מוסדות הלימוד עצמם.

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

1
אמנותית
2
קונבציונלית
3
יזמית
4
חוקרת
5
ריאלית
6
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
ארצה שהשאלון והתוצאות יוצגו בלשון:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2021 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח בע"מ