ייעוץ לימודים חינם
ייעוץ לימודים חינם

אוניברסיטת חיפה

תנאי קבלה

כדי להתקבל לאוניברסיטת חיפה יש לעמוד בתנאי קבלה מסוימים. ישנם תנאי קבלה כלליים לאוניברסיטה וישנם תנאי קבלה המיוחדים ליחידות אקדמיות ולחוגים מסוימים.

הערה
: גולש יקר, המידע בעמוד זה אינו בהכרח מדויק, והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד. עליך לוודא תנאי קבלה מדויקים אך ורק מול מוסדות הלימוד עצמם.

תנאי קבלה כלליים
המועמד חייב להיות בעל ציון פסיכומטרי ובעל תעודת בגרות מלאה. בגרות מלאה כוללת ציונים ב-17 יחידות לימוד של מקצועות החובה: 3 יח"ל מתמטיקה, 4 יח"ל אנגלית, 2 יח"ל הבעה עברית, 2 יח"ל היסטוריה, 2 יח"ל ספרות, 2 יח"ל תנ"ך ו-2 יח"ל אזרחות. בנוסף, תעודת הבגרות צריכה לכלול מקצוע מוגבר אחד ברמה של 4 או 5 יח"ל שאיננו אנגלית, ולפחות 21 יח"ל בסך הכל. בנוסף, לא יתקבלו ללימודים מועמדים שציון הפרק באנגלית שלהם בפסיכומטרי הוא פחות מ-85 (או 185 במבחן אמי"ר), פחות מציון 70 ב-4 יח"ל אנגלית או פחות מ-60 ב-5 יח"ל אנגלית.

חישוב ממוצע הבגרות
יש לחשב את ממוצע הבגרות בתוספת הבונוסים המוענקים לציונים מעל 60 במקצועות מורחבים. מקצועות או עבודות גמר ברמה של 4 יחידות לימוד ומעלה יזכו לבונוס. 10 נקודות בונוס ל-4 יחידות ו-20 ל-5 יחידות לימוד או יותר, פרט למתמטיקה ואנגלית, בהם 4 יחידות לימוד מזכות ב-12.5 נקודות בונוס ו-5 יחידות או יותר ב-25. הציון בכל מקצוע (כולל הבונוס) מוכפל במספר יחידות הלימוד, מסכמים את כל המכפלות ומחלקים את סך המכפלות לסך יחידות הלימוד. אם מספר יחידות הלימוד גבוה מ-20, יכלול הממוצע המשוקלל רק את הציונים הגבוהים מבין המקצועות שאינם מקצועות החובה. הממוצע המשוקלל האופטימלי חייב לכלול את כל ציוני מקצועות החובה, ושיחושבו בו לפחות 20 יחידות לימוד.

תקנון הממוצע
לאחר חישוב הממוצע המשוקלל, מתקננים אותו: מכפילים את הציון שהתקבל ב-10 ומחסרים 330. לדוגמא: אם ציון הבגרות הממוצע שלי 89, הרי שציון התקן שלי הוא:
89 X 10 - 330 = 560
חישוב סכם הקבלה
את ציון הבגרות המתוקנן משקללים עם ציון הפסיכומטרי באופן שונה עבור חוגים שונים. במקצועות בהם מחושב הציון לפי היחס 1:2, נכפיל את ציון הפסיכומטרי פי 2, נחבר לממוצע הבגרות ונחלק את הסכום ל-3. כאשר היחס מחושב לפי 1:3 נכפיל את הפסיכומטרי ב-3, נחבר את ממוצע הבגרות ונחלק ב-4, וכאשר היחס הוא 3:7, נכפיל את הפסיכומטרי ב-7, את הבגרות ב-3, נחבר ונחלק ב-10 (התהליך דומה לחישוב הבגרות, כאשר מחלקים את הסכום הכולל במספר היחידות הכולל).
אם ציון הבגרות האחרון התקבל לפני יותר מ-6 שנים, יורד משקלו בחצי, והיחסים שתוארו קודם משתנים כך: במקום יחס של 1:2 נקבל יחס של 1:5 ונחלק את הסכום הכולל ב-6, במקום יחס 1:3 נקבל יחס של 1:7 ונחלק את הסכום ב-8, ובמקום יחס של 3:7 נקבל יחס של 3:17 ונחלק את התוצאה ב-20. במקרה בו ציון הבגרות האחרון התקבל לפני יותר מעשר שנים, הוא לא ישוקלל לסכם הקבלה ובמקרה זה סכם הקבלה יהיה ציון הפסיכומטרי. עבור חוגים מתמטיים, משתמשים בציון שנקרא פסיכומטרי מתמטי, והוא שונה מהפסיכומטרי הכמותי שמתקבל עם גליון ציוני הפסיכומטרי של מרכז הבחינות הארצי.

חישוב פסיכומטרי מתמטי של אוניברסיטת חיפה
בעת קבלת הטופס מקבלים שישה ציונים נפרדים: פסיכומטרי כללי, פסיכומטרי כמותי, פסיכומטרי מילולי, וציוני אנגלית, מתמטיקה ומילולי נפרדים. באמצעות שלושת האחרונים מחשבים את הפסיכומטרי המתמטי של אוניברסיטת חיפה:
(6 X מרכיב מתמטי + 4 X מרכיב מילולי + 1 X אנגלית)
את הסכום שמתקבל בסוגריים מכפילים ב--0.514554 ולאחר מכן מחסירים 65.3

חתכי קבלה
תואר ראשון באנגלית: 600 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + בחינה חוגית + רמה 6 (מתקדמים 1) באנגלית + בגרות באנגלית 5 יח"ל או רמה 7 (מתקדמים 2) באנגלית + בגרות באנגלית 4 יח"ל
תואר ראשון באמנות-יצירה: 520 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ראיון אישי
תואר ראשון באמנות-תולדות: 530 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + תכנית פסיכודאלי - ראיון אישי ורמה מתקדמים א' באנגלית
תואר ראשון בארכיאולוגיה: 500 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בביולוגיה: 680 עם יחס של 1:3 מתמטי בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בגיאוגרפיה: 540 (500 לימודי ערב) עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בהיסטוריה כללית: 520 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון: 520 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל: 500 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בהפרעות בתקשורת: 715 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + מתקדמים א' באנגלית + ראיון אישי + 120 ומעלה במבחן יע"ל
תואר ראשון בחינוך מיוחד: 620 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בייעוץ והתפתחות האדם: 620 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + הגשת קורות חיים וראיון אישי על פי הצורך
תואר ראשון בכלכלה דו חוגי ומינהל עסקים: 660 עם יחס של 1:3 מתמטי בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ציון 90 ומעלה בבחינה חוגית (ממ"י)
תואר ראשון בכלכלה חשבונאות: 680 עם יחס של 1:3 מתמטי בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ציון 90 ומעלה בבחינה חוגית (ממ"י)
תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל: 500 (565 בחד חוגי) עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בלימודי אסיה: 560 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בלימודים רב-תחומיים: 500 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בלמידה, הוראה והדרכה: 580 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ראיון חוגי לפי הצורך
תואר ראשון בלשון עברית: 530 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון במדע המדינה: 540 (500 בלימודי ערב) עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון במדעי הרפואה: 680 עם יחס של 1:3 מתמטי בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ראיון חוגי לפי הצורך + 9 יחידות במקצועות ריאליים בבגרות
תואר ראשון במחשבת ישראל: 500 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון במוסיקה: 520 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ראיון
תואר ראשון במדיניות ומנהיגות בחינוך: 580 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון במשפטים: 660 עם יחס של 3:7 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + רמה 6 (מתקדמים א') באנגלית
תואר ראשון במקרא: 500 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון במדעי המחשב: 670 עם יחס של 1:3 מתמטי בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ציון 75 ומעלה ב-5 יח"ל במתמטיקה/ציון 90 ומעלה ב-4 יח"ל
תואר ראשון במערכות מידע: 650 עם יחס של 1:3 מתמטי בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ציון 70 ומעלה ב-5 יח"ל במתמטיקה/ציון 80 ומעלה ב-4 יח"ל, או 90 ומעלה בממ"י
תואר ראשון במתמטיקה: 630 עם יחס של 1:3 מתמטי בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + 100 בבחינה ממ"י או פטור על סמך מתמטיקה בבגרות: 70 ב-4 יח"ל/65 ב-5 יח"ל
תואר ראשון בסוציולוגיה: 550 (500 בלימודי ערב) עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בסיעוד: 600 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + מבחן חוגי +8 יחידות ריאליות בבגרות
תואר ראשון בסטטיסטיקה: 610 עם יחס של 1:3 מתמטי בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + בגרות במתמטיקה בציון 75 ב-4 או ב-5 יח"ל
תואר ראשון בספרות עברית והשוואתית: 500 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בעבודה סוציאלית: 615 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ראיון חוגי + אנגלית רמת "בסיסי"
תואר ראשון בערבית: 600 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + בחינה חוגית
תואר ראשון בפיזיותרפיה: 680 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + אנגלית מתקדמים א' + 4 יח"ל במתמטיקה
תואר ראשון בפילוסופיה: 560 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ראיון למסלול חד-חוגי
תואר ראשון בפסיכולוגיה: 650 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בריפוי בעיסוק: 690 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + רמת מתקדמים 1 באנגלית + ראיון
תואר ראשון בשירותי אנוש: 565 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי
תואר ראשון בתיאטרון: 500 עם יחס של 1:2 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ראיון אישי
תואר ראשון בתקשורת: 580 עם יחס של 1:3 בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

אמנותית
קונבציונלית
יזמית
חוקרת
ריאלית
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2020 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | בניית אתריםבניית אתרים