ייעוץ לימודים חינם!

האוניברסיטה הפתוחה

הפקולטה למדעי החברה

הפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודים במסלולים חד-חוגיים ודו-חוגיים במגוון תחומים: חינוך, חשבונאות, כלכלה, מדע המדינה, לוגיסטיקה, ניהול, סוציולוגיה, תקשורת, פסיכולוגיה ועוד.

תואר ראשון בחינוך

האוניברסיטה הפתוחה מציעה חטיבה בלימודי חינוך בשילוב תארים שונים במסלול חד חוגי: כלכלה, היסטוריה, סוציולוגיה, ניהול, פסיכולוגיה. נוסף על כך, במסגרת לימודי החינוך קיימות שלוש תכניות עיקריות:
חינוך – ליקויי למידה: חוג זה נלמד בדרך כלל במסגרת דו-חוגית בשילובים כמו פסיכולוגיה. במהלך הלימודים במגמה זו נחשפים הסטודנטים למגוון נושאי לימוד: מבוא לסטטיסטיקה, פסיכולוגיה, ליקויי למידה, ליקויי קריאה, ליקויי למידה בחשבון, הפרעות קשב ועוד.
חינוך – תכניות לימודים ושיטות הוראה: ניתן להשתלב בתכניות שונות ללימודי חינוך והוראה במגוון תחומים: היסטוריה, כלכלה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה, תקשורת, מתמטיקה, פסיכולוגיה, ספרות ועוד.
חינוך מיוחד - אפשר לשלב עם לימודי ניהול, סוציולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה, קולנוע, פסיכולוגיה ועוד.

תואר ראשון בפסיכולוגיה

הלימודים מעניקים לתלמידים ידע חיוני רב בתחום הפסיכולוגיה ומכשירים אותם לקראת לימודי תואר שני בפסיכולוגיה. הלימודי כוללים מגוון תחומים: מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה, מבחנים פסיכולוגיים, אינטליגנציה רגשית, היסטוריה של הפסיכולוגיה ועוד.
חוג בפסיכולוגיה לתואר דו-חוגי: מסלול זה מאפשר לשלב את לימודי הפסיכולוגיה עם לימודים מתחומים אחרים כמו סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה ועוד. כמו כן, מוצעים נושאי לימוד שונים: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, קשב חזותי ועוד.
חטיבה בפסיכולוגיה: החטיבה כוללת מגוון נושאי לימוד: מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי, ליקויי קריאה, נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית ועוד.

תואר ראשון בסוציולוגיה

הלימודים מעניקים לסטודנטים ידע עיוני רב בסוציולוגיה. הלימודים מציעים מגוון קורסים מעניינים: יסודות המחקר, מגמות בחברה הישראלית, תאוריות סוציולוגיות קלסיות, מבוא לחשיבה חברתית ועוד. כמו כן, במסגרת לימודי סוציולוגיה ניתן להשתלב במסלולי לימוד שונים: בוגר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה, חוג בסוציולוגיה לתואר דו-חוגי, או חטיבה בסוציולוגיה לשילוב בתארים חד-חוגיים.

תואר ראשון בניהול

הלימודים מכשירים את הסטודנטים לעבודה בתפקידי ניהול: מבוא למיקרו-כלכלה, מבוא לסטטיסטיקה, שיטות מחקר במדעי החברה, התנהגות ארגונית, תורת המימון, התנהגות צרכנים, ניהול אסטרטגי, דיני עבודה ועוד.

לימודי מדעי הקוגניציה

את תחום מדעי הקוגניציה ניתן לשלב עם לימודי תואר ראשון בחוג נוסף (מדעי המחשב, מתמטיקה ועוד). נוסף על כך, החוג מציע נושאי לימוד מגוונים: מבוא לסטטיסטיקה, אלגברה לינארית, מבוע למדעי המחשב, מבוא לבלשנות תאורטית ועוד

תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין לאומיים

בוגר במדע המדינה ויחסים בין לאומיים: תכנית זו מציעה נושאי לימוד מגוונים: מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מדיניות ציבורית, יסודות המינהל הציבורי, חשיבה אסטרטגית, סוגיות במדיניות החוץ של מדינת ישראל, היסטוריה דיפלומטית ועוד.
מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לתואר דו-חוגי: את תחום מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ניתן לשלב עם חוג נוסף דוגמת היסטוריה, פסיכולוגיה, ניהול, חינוך, כלכלה ועוד. כמו כן, תכנית זו מציעה מגוון נושאי לימוד: ישראל בעשור הראשון, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל, אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות ועוד.

תואר ראשון במדע המדינה

תואר ראשון במדעי החברה עם דגש על מדע המדינה: הלימודים מציעים מגוון נושאי לימוד: מבוא לסוציולוגיה, מבוא למיקרו-כלכלה, מדיניות ציבורית, מבוא למחשבה מדינית, משטרים דמוקרטיים, העדפה ובחירה חברתית, החברה הערבית בישראל ועוד. חטיבה במדע המדינה: ניתן לשלב חטיבה זו עם תארים חד-חוגיים. כמו כן, החטיבה מציעה מגוון נושאי לימוד: ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, דמוקרטיה וביטחון לאומי, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, תנועות חברתיות ומחאה פוליטית ועוד.

תואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית

תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית מציע לסטודנטים נושאי לימוד מגוונים: מבוא לחשיבה חברתית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, יסודות המינהל הציבורי, הכלכלה המדינית, יסודות השלטון המקומי, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ועוד.

תואר ראשון בכלכלה

תואר בוגר במסלול חד-חוגי: הלימודים במסלול החד חוגי מכשירים את הסטודנטים לעבודה ככלכלנים עתידיים. נוסף על כך, הלימודים מציעים מגוון נושאי לימוד: יישומי מחשב מתקדמים, מבוא לסטטיסטיקה, מקרו כלכלה, תורת המחירים, תורת המימון, כלכלת ישראל, חשיבה אסטרטגית ועוד.
בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה: הלימודים מציעים מגוון נושאי לימוד: מיקרו-כלכלה, תורת המימון, תורת המחירים, יסודות החשבונאות, חשבונאות ניהולית ועוד.
בוגר בכלכלה עם לימודי חטיבה: הלימודים חושפים את הסטודנטים למגוון נושאי לימוד: יישומי מחשב, מבוא לסטטיסטיקה, מבוא למיקרו-כלכלה, תורת המחירים ועוד.
חוג בכלכלה לתואר דו-חוגי: ניתן לשלב את לימודי הכלכלה עם חוג נוסף דוגמת מדעי המחשב, מתמטיקה, כימיה ועוד. כמו כן, הלימודים מציעים מגוון נושאי לימוד: יישומי מחשב מתקדמים, מבוא לסטטיסטיקה, חשבון דיפרנציאלי ועוד.

תואר ראשון ביחסים בין לאומיים

בוגר במדעי החברה בהדגשת יחסים בין-לאומיים – הלימודים חושפים את הסטודנטים למגוון נושאי לימוד: יסודות המחקר הכמותי, מבוא לסוציולוגיה, מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, דמוקרטיות ודיקטטורות, מבוא למחשבה מדינית, מלחמה ואסטרטגיה, המזרח התיכון בימינו ועוד. חטיבה ביחסים בין-לאומיים: התכנית מיועדת לתלמידי תואר ראשון בתחומים שונים: ניהול, היסטוריה, פסיכולוגיה, כלכלה וסוציולוגיה. נוסף על כך, הלימודים כוללים מגוון נושאי לימוד: היסטוריה דיפלומטית, זכויות האדם ביחסים בין-לאומיים, צמיחת המדינות החדשות באפריקה, מלחמה ואסטרטגיה ועוד.

תואר ראשון בחשבונאות

בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה: תכנית זו נועדה להכשיר בוגרים לעבודה בחשבונאות ולהעניק להם ידע בכלכלה. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון נושאי לימוד: חשבון דיפרנציאלי, מבוא למיקרו-כלכלה, תורת המחירים, חשבונאות פיננסית, ניתוח דוחות פיננסיים ועוד. חטיבה בחשבונאות: חטיבה זו נועדה לשילוב עם התארים החד חוגיים בכלכלה עם לימודי חטיבה וניהול עם לימודי חטיבה. הלימודים מציעים נושאי לימוד מגוונים: חשבונאות פיננסית, יסודות החשבונאות, יסודות המשפט העסקי, דיני תאגידים ועוד.

תואר ראשון בתקשורת

הלימודים נועדו להעניק לסטודנטים ידע עיוני וכלים מעשיים בתחום מדעי החברה. הלימודים כוללים מגוון נושאי לימוד: יסודות המחקר הכמותי, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לתקשורת המונים, התנהגות ארגונית, שיח התקשורת, תקשורת ודעת קהל ועוד.
חוג בתקשורת לתואר דו-חוגי: במסגרת מסלול זה ניתן לשלב את לימודי התקשורת עם חוג נוסף (ניהול, כלכלה, קולנוע ועוד). הלימודים מציעים גם סדנה בכתיבה עיתונאית, סדנה ביחסי ציבור, קורס תקשורת כתרבות ועוד.
חטיבה בתקשורת: חטיבה זו ניתן לשלב במסגרת תארים חד-חוגיים, והיא כוללת קורסים שונים: שיח התקשורת, תקשורת ודעת קהל, סוציולוגיה של האינטרנט ועוד.

לימודי אפריקה

חוג בלימודי אפריקה לתואר דו-חוגי: את לימודי אפריקה ניתן לשלב עם מגוון חוגים. הלימודים מציעים מגוון נושאי לימוד: צמיחת המדינות באפריקה, משטר ופוליטיקה באפריקה, אתיופיה, האסלאם, אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים ועוד.

לימודי לוגיסטיקה

חטיבה בלוגיסטיקה: חטיבה זו מיועדת לשילוב עם תואר ראשון בניהול. הלימודים כוללים נושאי לימוד שונים: ניהול התפעול, חשבונאות ניהולית, סימולציה למהנדסי תעשייה, ניהול פרויקטים, תורת ההחלטות וחקר ביצועים, כלכלה ניהולית ועוד.

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

1
אמנותית
2
קונבציונלית
3
יזמית
4
חוקרת
5
ריאלית
6
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
ארצה שהשאלון והתוצאות יוצגו בלשון:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2022 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח בע"מ