ייעוץ לימודים חינם
ייעוץ לימודים חינם

האוניברסיטה הפתוחה

הפקולטה למדעי החברה

הפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודים במסלולים חד-חוגיים ודו-חוגיים במגוון תחומים: חינוך, חשבונאות, כלכלה, מדע המדינה, לוגיסטיקה, מדעי ההתנהגות, ניהול, סוציולוגיה, תקשורת, פסיכולוגיה ועוד.

לימודי חינוך
האוניברסיטה הפתוחה מציעה חטיבה בלימודי חינוך בשילוב תארים שונים במסלול חד חוגי: כלכלה, היסטוריה, סוציולוגיה, ניהול, פסיכולוגיה. נוסף על כך, במסגרת לימודי החינוך קיימות שתי תכניות עיקריות:
חינוך – ליקויי למידה: חוג זה נלמד בדרך כלל במסגרת דו-חוגית בשילובים כמו פסיכולוגיה. במהלך הלימודים במגמה זו נחשפים הסטודנטים למגוון נושאי לימוד: מבוא לסטטיסטיקה, פסיכולוגיה, ליקויי למידה, ליקויי קריאה, ליקויי למידה בחשבון, הפרעות קשב ועוד.
חינוך – תכניות לימודים ושיטות הוראה: ניתן להשתלב בתכניות שונות ללימודי חינוך והוראה במגוון תחומים: היסטוריה, כלכלה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה, תקשורת, מתמטיקה, פסיכולוגיה, ספרות ועוד.

חשבונאות
בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה: תכנית זו נועדה להכשיר בוגרים לעבודה בחשבונאות ולהעניק להם ידע בכלכלה. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון נושאי לימוד: חשבון דיפרנציאלי, מבוא למיקרו-כלכלה, תורת המחירים, חשבונאות פיננסית, ניתוח דוחות פיננסיים ועוד.
חטיבה בחשבונאות: חטיבה זו נועדה לשילוב עם התארים החד חוגיים בכלכלה עם לימודי חטיבה וניהול עם לימודי חטיבה. הלימודים מציעים נושאי לימוד מגוונים: חשבונאות פיננסית, יסודות החשבונאות, יסודות המשפט העסקי, דיני תאגידים ועוד.

יחסי עבודה
החטיבה ביחסי עבודה ניתנת לשילוב בתואר ראשון בניהול. החטיבה מציעה נושאי לימוד מגוונים: יחסי עבודה, דיני עבודה, דינמיקה של משא ומתן, ביטחון סוציאלי, ניהול משאבי אנוש, איסור אפליה בעבודה ועוד.

יחסים בין-לאומיים
בוגר במדעי החברה בהדגשת יחסים בין-לאומיים – הלימודים חושפים את הסטודנטים למגוון נושאי לימוד: יסודות המחקר הכמותי, מבוא לסוציולוגיה, מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, דמוקרטיות ודיקטטורות, מבוא למחשבה מדינית, מלחמה ואסטרטגיה, המזרח התיכון בימינו ועוד.
חטיבה ביחסים בין-לאומיים: התכנית מיועדת לתלמידי תואר ראשון בתחומים שונים: ניהול, היסטוריה, פסיכולוגיה, כלכלה וסוציולוגיה. נוסף על כך, הלימודים כוללים מגוון נושאי לימוד: היסטוריה דיפלומטית, זכויות האדם ביחסים בין-לאומיים, צמיחת המדינות החדשות באפריקה, מלחמה ואסטרטגיה ועוד.

לימודי כלכלה
תואר בוגר במסלול חד-חוגי: הלימודים במסלול החד חוגי מכשירים את הסטודנטים לעבודה ככלכלנים עתידיים. נוסף על כך, הלימודים מציעים מגוון נושאי לימוד: יישומי מחשב מתקדמים, מבוא לסטטיסטיקה, מקרו כלכלה, תורת המחירים, תורת המימון, כלכלת ישראל, חשיבה אסטרטגית ועוד.
בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה: הלימודים מציעים מגוון נושאי לימוד: מיקרו-כלכלה, תורת המימון, תורת המחירים, יסודות החשבונאות, חשבונאות ניהולית ועוד.
בוגר בכלכלה עם לימודי חטיבה: הלימודים חושפים את הסטודנטים למגוון נושאי לימוד: יישומי מחשב, מבוא לסטטיסטיקה, מבוא למיקרו-כלכלה, תורת המחירים, אקונומטריקה ועוד.
חוג בכלכלה לתואר דו-חוגי: ניתן לשלב את לימודי הכלכלה עם חוג נוסף דוגמת מדעי המחשב, מתמטיקה, כימיה ועוד. כמו כן, הלימודים מציעים מגוון נושאי לימוד: יישומי מחשב מתקדמים, מבוא לסטטיסטיקה, חשבון דיפרנציאלי ועוד.

לוגיסטיקה
חטיבה בלוגיסטיקה: חטיבה זו מיועדת לשילוב עם תואר ראשון בניהול. הלימודים כוללים נושאי לימוד שונים: ניהול התפעול, חשבונאות ניהולית, סימולציה למהנדסי תעשייה, ניהול פרויקטים, תורת ההחלטות וחקר ביצועים, כלכלה ניהולית ועוד.

לימודי אפריקה
חוג בלימודי אפריקה לתואר דו-חוגי: את לימודי אפריקה ניתן לשלב עם מגוון חוגים. הלימודים מציעים מגוון נושאי לימוד: צמיחת המדינות באפריקה, משטר ופוליטיקה באפריקה, אתיופיה, האסלאם, אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים ועוד.

מדיניות ציבורית
את החטיבה למדיניות ציבורית ניתן לשלב עם מגוון חוגים במסלולים חד חוגיים. כמו כן, החטיבה מציעה מגוון נושאי לימוד: ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, התנהגות ארגונית, ביטחון סוציאלי, אזרחות, התנהגות ארגונית, מדיניות ציבורית, הכלכלה המדינית ועוד.
 
מדע המדינה
תואר ראשון במדעי החברה עם דגש על מדע המדינה: הלימודים מציעים מגוון נושאי לימוד: מבוא לסוציולוגיה, מבוא למיקרו-כלכלה, מדיניות ציבורית, מבוא למחשבה מדינית, משטרים דמוקרטיים, העדפה ובחירה חברתית, החברה הערבית בישראל ועוד.
חטיבה במדע המדינה: ניתן לשלב חטיבה זו עם תארים חד-חוגיים. כמו כן, החטיבה מציעה מגוון נושאי לימוד: ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, דמוקרטיה וביטחון לאומי, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, תנועות חברתיות ומחאה פוליטית ועוד.

מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים
בוגר במדע המדינה ויחסים בין לאומיים: תכנית זו מציעה נושאי לימוד מגוונים: מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מדיניות ציבורית, יסודות המינהל הציבורי, חשיבה אסטרטגית, סוגיות במדיניות החוץ של מדינת ישראל, היסטוריה דיפלומטית ועוד.
מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לתואר דו-חוגי: את תחום מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ניתן לשלב עם חוג נוסף דוגמת היסטוריה, פסיכולוגיה, ניהול, חינוך, כלכלה ועוד. כמו כן, תכנית זו מציעה מגוון נושאי לימוד: ישראל בעשור הראשון, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל, אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות ועוד.

תואר ראשון במדעי החברה בדגש על מדעי ההתנהגות
הלימודים מעניקים תואר בוגר במדעי החברה בדגש על מדעי ההתנהגות, והם מציעים מגוון נושאי לימוד: מבוא לסטטיסטיקה, פסיכולוגיה חברתית, פסיכופתולוגיה, קשב חזותי, מבחנים פסיכולוגיים, היסטוריה של הפסיכולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, תאוריות סוציולוגיות קלאסיות, ניהול משאבי אנוש, מתודולוגיה של סקרים ועוד.

החוג למדעי הקוגניציה
את תחום מדעי הקוגניציה ניתן לשלב עם לימודי תואר ראשון בחוג נוסף (מדעי המחשב, מתמטיקה ועוד). נוסף על כך, החוג מציע נושאי לימוד מגוונים: מבוא לסטטיסטיקה, אלגברה לינארית, מבוע למדעי המחשב, מבוא לבלשנות תאורטית ועוד.

מינהל ומדיניות ציבורית
תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית מציע לסטודנטים נושאי לימוד מגוונים: מבוא לחשיבה חברתית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, יסודות המינהל הציבורי, הכלכלה המדינית, יסודות השלטון המקומי, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל ועוד.

חטיבה במשפט עסקי
החטיבה מיועדת ללומדים לתואר ראשון בניהול. במסגרת החטיבה נחשפים הסטודנטים למגוון נושאי לימוד: מבוא למשפט ויסודות המשפט, דיני חוזים, ביטחון סוציאלי, דיני עבודה, סוגיות במשפט העברי, משפט מינהלי בישראל ועוד.

לימודי ניהול
תואר ראשון בניהול: הלימודים מכשירים את הסטודנטים לעבודה בתפקידי ניהול: מבוא למיקרו-כלכלה, מבוא לסטטיסטיקה, שיטות מחקר במדעי החברה, התנהגות ארגונית, תורת המימון, התנהגות צרכנים, ניהול אסטרטגי, דיני עבודה ועוד.
בנוסף לכך, החוג לניהול מציע מסלולי לימוד שונים:

תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה
תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול
חוג לניהול בשילוב תואר דו-חוגי
חטיבה בניהול לשילוב בתארים חד-חוגיים

לימודי סוציולוגיה
תואר ראשון בסוציולוגיה: הלימודים מעניקים לסטודנטים ידע עיוני רב בסוציולוגיה. הלימודים מציעים מגוון קורסים מעניינים: יסודות המחקר, מגמות בחברה הישראלית, תאוריות סוציולוגיות קלסיות, מבוא לחשיבה חברתית ועוד.
כמו כן, במסגרת לימודי סוציולוגיה ניתן להשתלב במסלולי לימוד שונים:
בוגר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה
חוג בסוציולוגיה לתואר דו-חוגי
חטיבה בסוציולוגיה לשילוב בתארים חד-חוגיים

לימודי פסיכולוגיה
תואר ראשון בפסיכולוגיה: הלימודים מעניקים לתלמידים ידע חיוני רב בתחום הפסיכולוגיה ומכשירים אותם לקראת לימודי תואר שני בפסיכולוגיה. הלימודי כוללים מגוון תחומים: מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה, מבחנים פסיכולוגיים, אינטליגנציה רגשית, היסטוריה של הפסיכולוגיה ועוד.
חוג בפסיכולוגיה לתואר דו-חוגי: מסלול זה מאפשר לשלב את לימודי הפסיכולוגיה עם לימודים מתחומים אחרים כמו סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה ועוד. כמו כן, מוצעים נושאי לימוד שונים: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, קשב חזותי ועוד.
חטיבה בפסיכולוגיה: החטיבה כוללת מגוון נושאי לימוד: מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי, ליקויי קריאה, נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית ועוד.

לימודי תקשורת
תואר ראשון במדעי החברה: הלימודים נועדו להעניק לסטודנטים ידע עיוני וכלים מעשיים בתחום מדעי החברה. הלימודים כוללים מגוון נושאי לימוד: יסודות המחקר הכמותי, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לתקשורת המונים, התנהגות ארגונית, שיח התקשורת, תקשורת ודעת קהל ועוד.
חוג בתקשורת לתואר דו-חוגי: במסגרת מסלול זה ניתן לשלב את לימודי התקשורת עם חוג נוסף (ניהול, כלכלה, קולנוע ועוד). הלימודים מציעים גם סדנה בכתיבה עיתונאית, סדנה ביחסי ציבור, קורס תקשורת כתרבות ועוד.
חטיבה בתקשורת: חטיבה זו ניתן לשלב במסגרת תארים חד-חוגיים, והיא כוללת קורסים שונים: שיח התקשורת, תקשורת ודעת קהל, סוציולוגיה של האינטרנט ועוד.

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

אמנותית
קונבציונלית
יזמית
חוקרת
ריאלית
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2019 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | בניית אתריםבניית אתרים