ייעוץ לימודים חינם!

האוניברסיטה העברית בירושלים

תנאי קבלה

כדי להתקבל לאוניברסיטה העברית יש לעמוד בתנאי קבלה מסוימים. ישנם תנאי קבלה כלליים לאוניברסיטה וישנם תנאי קבלה המיוחדים ליחידות אקדמיות ולחוגים מסוימים.

הערה: גולש יקר, המידע בעמוד זה אינו בהכרח מדויק, והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד. עליך לוודא תנאי קבלה מדויקים אך ורק מול מוסדות הלימוד עצמם.

תנאי קבלה כלליים

המועמד חייב להיות בעל תעודת בגרות מלאה. בגרות מלאה כוללת ציונים ב-17 יחידות לימוד של מקצועות החובה: 3 יח"ל מתמטיקה, 4 יח"ל אנגלית, 2 יח"ל הבעה עברית, 2 יח"ל היסטוריה, 2 יח"ל ספרות, 2 יח"ל תנ"ך ו-2 יח"ל אזרחות. בנוסף, על תעודת הבגרות לכלול מקצוע מוגבר אחד ברמה של 4 או 5 יח"ל שאיננו אנגלית, ולפחות 21 יח"ל בסך הכל. ניתן להתקבל על סמך בגרות בלבד לאוניברסיטה לרוב החוגים, אך בכל מקרה לא יתקבלו ללימודים מועמדים שציון הפרק באנגלית שלהם בפסיכומטרי הוא פחות מ-85 (או 185 במבחן אמי"ר). מועמדים ששפת הלימוד בבית ספרם לא היתה עברית חייבים בציון 105 לפחות בבחינת יע"ל.

חישוב ממוצע הבגרות
ראשית, יש לחשב את ממוצע הבגרות בתוספת הבונוסים המוענקים לציונים מעל 60 במקצועות מורחבים. מקצועות או עבודות גמר ברמה של 4 יחידות לימוד ומעלה יזכו לבונוס. 10 נקודות בונוס ל-4 יחידות ו-20 לחמש יחידות לימוד או יותר, פרט למתמטיקה ואנגלית, בהם 4 יחידות לימוד מזכות ב-12.5 נקודות בונוס, ו-5 יחידות או יותר ב-25.

לאחר תוספת הבונוסים בציוני בחינות ועבודות מחושב הממוצע כך
* הציון בכל מקצוע (כולל הבונוס) מוכפל במספר יחידות הלימוד
* מסכמים את כל המכפלות
* מחלקים את סך המכפלות לסך יחידות הלימוד
אם מספר יחידות הלימוד גבוה מ-20 יחידות לימוד, יכלול הממוצע המשוקלל רק את הציונים הגבוהים מבין המקצועות שאינם מקצועות החובה. הממוצע המשוקלל האופטימלי חייב לכלול את כל ציוני מקצועות החובה, ושיחושבו בו לפחות 20 יח"ל.

חישוב סכם הקבלה
סכם הקבלה לאוניברסיטה העברית מחושב על פי ממוצע הבגרות המשוקלל, ועל פי ציון הפסיכומטרי הכמותי או ציון הפסיכומטרי הכללי המופיעים בגליון הציונים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, אך לחוגים רבים ניתן להתקבל על סמך בגרות בלבד.

ערוצי הקבלה
תואר ראשון באגרואקולוגיה ובריאות הצמח: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון באנגלית: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600 + ציון 120 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי
תואר ראשון באסלאם ומזרח תיכון: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בארכיאולוגיה ומזרח קדום: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בביוכימיה ומדעי המזון: ממוצע בגרות 10.75 או פסיכומטרי 725
תואר ראשון בביולוגיה (מדעי החיים): ממוצע בגרות 10.50 או פסיכומטרי 700
תואר ראשון בבלשנות: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600 + ציון 120 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
תואר ראשון בבעלי חיים: ממוצע בגרות 10.25 או פסיכומטרי 700
תואר ראשון בגיאוגרפיה: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון בהיסטוריה: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600 + ציון 135 ומעלה במבחן יע"ל
תואר ראשון בחינוך: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון ביהדות: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600 + ציון 135 ומעלה במבחן יע"ל
תואר ראשון ביחסים בינלאומיים: ממוצע בגרות 10.25 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון בכימיה: ממוצע בגרות 10.50 או פסיכומטרי 675
תואר ראשון בכימיה ובביולוגיה: ממוצע בגרות 10.75 או פסיכומטרי 700
תואר ראשון בכלכלה: ממוצע בגרות 11.00 או פסיכומטרי 675
תואר ראשון בכלכלת סביבה וניהול: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון בכלכלת סביבה וניהול התמחות בביוטכנולוגיה: ממוצע בגרות 10.50 או פסיכומטרי 700
תואר ראשון בלימודי אסיה: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בלימודים רוסיים, גרמניים ומזרח אירופיים: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בלימודים רומאניים ולטינו אמריקניים: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בלימודים קלאסיים: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בלשון עברית ולשונות היהודים: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600 + ציון 145 ומעלה במבחן יע"ל
תואר ראשון במדע הדתות: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון במדע המדינה: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון במדעי המחשב: ממוצע בגרות 11.25 או פסיכומטרי 740
תואר ראשון במדעי הסביבה: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון במדעי הצמח בחקלאות: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון במדעי הצמח והתמחות בביוטכנולוגיה: ממוצע בגרות 10.50 או פסיכומטרי 700
תואר ראשון במדעים ביו-רפואיים: ממוצע בגרות 10.50 או פסיכומטרי 700 + רמת אנגלית מתקדמים ב' לפחות
תואר ראשון במדעי כדור הארץ: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון במוסיקולוגיה: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600 + מבחן כניסה חוגי
תואר ראשון במחשבת ישראל: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600 + ציון 145 ומעלה במבחן יע"ל
תואר ראשון במנהל עסקים: ממוצע בגרות 11.00 או פסיכומטרי 675 + 4 יח"ל ומעלה במתמטיקה
תואר ראשון במנהל עסקים ולימודי אסיה: ממוצע בגרות 11.00 או פסיכומטרי 675 + 4 יח"ל ומעלה במתמטיקה
תואר ראשון במנהל עסקים ומוסיקולוגיה: ממוצע בגרות 11.00 או פסיכומטרי 675 + 4 יח"ל ומעלה במתמטיקה
תואר ראשון במנהל עסקים ובתולדות האמנות: ממוצע בגרות 11.00 או פסיכומטרי 675 + 4 יח"ל ומעלה במתמטיקה
תואר ראשון במנהל עסקים ובתיאטרון: ממוצע בגרות 11.00 או פסיכומטרי 675 + 4 יח"ל ומעלה במתמטיקה
תואר ראשון במקרא: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600 + ציון 145 ומעלה במבחן יע"ל
תואר ראשון במשפטים: פסיכומטרי 725
תואר ראשון במשפטים - תכנית משולבת: פסיכומטרי 725
תואר ראשון במתמטיקה: ממוצע בגרות 10.25 או פסיכומטרי 675
תואר ראשון בניהול מלונאות ותיירות: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון בסטטיסטיקה: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון בספרות כללית והשוואתית: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בספרות עברית: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בעבודה סוציאלית: פסיכומטרי 650
תואר ראשון בערבית שפה וספרות: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600 + מבחן כניסה חוגי
תואר ראשון בפילוסופיה: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בפיזיקה: ממוצע בגרות 10.25 או פסיכומטרי 675 + מקצוע מדעי נוסף מלבד מתמטיקה
תואר ראשון בפכ"מ - פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה: פסיכומטרי 650
תואר ראשון בפסיכולוגיה: ממוצע בגרות 11.25 או פסיכומטרי 740
תואר ראשון בפסיכוביולוגיה (פסיכולוגיה ומדעי החיים): ממוצע בגרות 11.25 או פסיכומטרי 750
תואר ראשון בקוגניציה: פסיכומטרי 650
תואר ראשון בקרקע ומים: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון בשמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון בתיאטרון: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בתולדות האמנות: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון בתזונה: ממוצע בגרות 10.75 או פסיכומטרי 725
תואר ראשון - תכנית לימודים רב-תחומית: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600
תואר ראשון - תכנית משולבת פיזיקה-כימיה: ממוצע בגרות 10.75 או פסיכומטרי 700 + מקצוע מדעי נוסף מלבד מתמטיקה
תואר ראשון בתלמוד והלכה: ממוצע בגרות 9.75 או פסיכומטרי 600 + 145 ומעלה במבחן יע"ל
תואר ראשון בתקשורת ועיתונאות: ממוצע בגרות 10.25 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון בחשבונאות: ממוצע בגרות 11.00 או פסיכומטרי 675

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

1
אמנותית
2
קונבציונלית
3
יזמית
4
חוקרת
5
ריאלית
6
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
ארצה שהשאלון והתוצאות יוצגו בלשון:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2022 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח בע"מ