ייעוץ לימודים חינם!

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

הפקולטה למדעי הרוח והחברה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציעה מגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון, שני ולימודים לתואר שלישי. הלימודים בפקולטה מתקיימים באווירת לימודים חווייתית, תוך מגוון רחב של אפשרויות שילוב.

תואר ראשון באומנויות

המחלקה לאמנויות מציעה לימודים לתארים ראשון וכוללת שלושה תחומים: תולדות האמנות, אמנות יצירה ואוצרות. תכנית הלימודים מבוססת על גישה בין תחומית ומתמקדת באמנות המערבית ובאמנות הישראלית. עניין רב מופנה לתפיסות מתודולוגיות חדשות, תרבות חזותית, מגדר, תיאוריה וביקורת. הסטודנטים נחשפים לפן העיוני ולפן המעשי – לימודי תולדות עם, לימודי יצירה ולימודי אוצרות.

תואר ראשון באנגלית כשפה זרה

מטרת הלימודים במחלקה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בן גוריון בנגב היא להכשיר תלמידים בקריאת חומר אקדמי באופן עצמאי ויעיל. על הסטודנט לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו לתואר הראשון או ללימודיו לתואר ברפואה, אחרת יופסקו לימודיו. הסטודנט נדרש להפגין רמת ידע גבוהה באנגלית, רמה השווה לרמת הקורס מתקדמים 2 ולקבל פטור מלימודי האנגלית. סטודנט אשר לא הגיע לרמת פטור בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמי"ר, יסווג לאחת משלוש הרמות השונות ביחידה: בינונית, מתקדמים 1 ומתקדמים 2.

תואר ראשון בהיסטוריה כללית

המחלקה להיסטוריה כללית של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בן גוריון בנגב מציעה לימודים לתואר ראשון. הלימודים מתמקדים בהיסטוריה של תרבויות אירופה בעידן הקלאסי, בימי הביניים ובעת החדשה ובקשרים של תרבויות אלו עם איזורים אחרים בעולם. מטרת הלימודים להקנות לסטודנטים ידע רחב וכלים להבנה, ניתוח ומחקר היסטורי מתקדם. תכנית הלימודים מורכבת משלושה מדורים: העת העתיקה, ימי הביניים, והעת החדשה. במדור העת העתיקה נלמדים קורסים בנושאים כגון: היסטוריה פוליטית, חברתית ותרבותית של יוון ורומא, מסעותיו של אלכסנדר הגדול, דת בציביליזציה הקלאסית ועוד. במדור ימי הביניים נלמדים קורסים בנושאים כגון: ההיסטוריה הפוליטית, החברתית והתרבותית של אירופה ואגן הים התיכון משלהי העת העתיקה ועד לתקופת הרנסנס, הממלכות הברבריות של ראשית ימי הביניים, מסעות הצלב, מרטירים פוליטיים בימי הביניים המאוחרים ועוד. במדור העת החדשה נלמדים קורסים בנושאים כגון: שינוי דתי ותהליכי חילון, התגבשותה של המדינה והפוליטיקה המודרנית, נשים ומעמדות חברתיים, אידיאולוגיות וקונפליקטים לאומיים, מלחמות העולם במאה ה-20, מפגשים בין העולם המערבי וחברות לא אירופיות ועוד.

תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל

המחלקה להיסטוריה של עם ישראל בפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת בן גוריון מציעה תכנית לימודים המעניקה ידע מעמיק בתולדות היהודים ותרבותם, כבסיס להתמודדות עם שאלות היסוד של ההווה. היא משלבת ידע עיוני לצד כישורים מעשיים הנדרשים בתחומי תעסוקה מגוונים, ובפרט לעמדות מפתח והנהגה חברתית וחינוכית. המחלקה מציעה מגוון קורסים כגון: זהות יהודית בארץ ובתפוצות, יחסי דת ומדינה, יחסי תרבות יהודית ותרבות סובבת, ריבוד חברתי ופיקוח חברתי, הבנת תהליכי משיחיות וגאולה, היווצרות ארון הספרים היהודי והמאבק על תכולתו.

תואר ראשון בכלכלה

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תוכנית לימודים איכותית, מבוקשת ויוקרתית - לימודי תואר ראשון בכלכלה. לימודים אלה שואפים להכשיר אנשי עסקים, יזמים, כלכלנים, מומחים לפיננסים, מנהלים ואנשי מקצוע בתחומי מסחר, כלכלה, עסקים ופיננסים, בעלי עיוני ומעשי עדכני, כלים ומיומנויות שיאפשרו להם להשתלב בעשייה ובניהול בעולם העסקים, הכלכלה והמסחר בישראל. לימודי כלכלה שואפים לספק לסטודנטים את היסודות הבסיסיים של תורת הכלכלה ויחד עם זאת לאפשר להם ללמוד תחום לימודים נוסף. ניתן לשלב את לימודי הכלכלה (במסלול דו-מחלקתי), כך שלימודי התואר הראשון מתחלקים בצורה שווה בין לימודי כלכלה ולימודי התחום השני. הסטודנטים יכולים לשלב את לימודי כלכלה עם כל תוכנית דו-מחלקתית אחרת או עם שתי חטיבות.

תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון

תכנית הלימודים מציעה מגוון קורסים העוסקים בפוליטיקה, כלכלה, תנועות דתיות ויצירה תרבותית במזרח התיכון. המחלקה מעודדת חשיבה ביקורתית ומעניקה בסיס להשתלבות בתכניות לימוד מתקדמות. בין הקורסים הנלמדים: מבוא למזרח התיכון ממחמד ועד עליית האימפריה העותמאנית, מבוא לתולדות האימפריה העותמאנית, מבוא למזרח התיכון המודרני, מבוא לדת האסלאם, יסודות השפה הערבית ועוד.

תואר ראשון בלימודים רב תחומיים

הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים רב תחומיים, לסטודנטים אשר מעוניינים לשלב מספר תחומים בלימודיהם. המטרה היא לחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של נושאים המשלבים ביניהם דיסציפלינות שונות ולהעמיק את ההשכלה האקדמית הכללית של סטודנטים בתחומים שונים במדעי הרוח, החברה והטבע. חטיבות הלימוד המוצעות הן: אגדה והלכה, אומנות יצירה, ארכיאולוגיה, היסטוריה, לימודי מדינת ישראל, לימודי מזרח תיכון, לשון עברית, מחשבת ישראל, מקרא, ספרויות זרות ובלשנות, פילוסופיה, תולדות האומנות, גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, חינוך, לימודי אפריקה, לימודי מגדר, לימודי פוליטיקה וחברה אירופית, לימודי תקשורת ועוד.

תואר ראשון ללשון עברית

המחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב פועלת בשני מוקדים של הוראה ומחקר: האחד היסטורי-פילולוגי והשני בלשני וסוציו-לינגוויסטי. המוקד ההיסטורי-פילולוגי מכוון לטקסטים המרכיבים את הספרות העברית והיהודית ולמבנה הלשון (פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, לקסיקון וסמנטיקה). המוקד הבלשני והסוציו-לינגוויסטי מכוון לתפקודה של העברית בהקשרים שונים. מטרת הלימודים הינה להקנות ידע בלשון העברית לתקופותיה ולתחומיה ולתת לתלמידים כלים בלשניים ופילולוגיים למחקר העברית בזיקה ללשונות השמיות וללשונות מערביות. בין הקורסים הנלמדים: ניקוד, ניתוח תחבירי, מבוא לדקדוק, ערבית ספרותית למתחילים, ארמית, לשון חז"ל, תורת הצורות של לשון, טקסטים בעברית קדומה ועוד

תואר ראשון במדעי ההתנהגות

המחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודי תואר ראשון איכותיים וברמה גבוהה במדעי ההתנהגות. לימודי תואר ראשון במדעי ההתנהגות עוסקים בבחינת וחקר ההתנהגות האנושית כתופעה המתרחשת בשלושה מישורים: פרט, חברה ותרבות, ושואפת להעניק לסטודנטים ידע עיוני ומעשי, כלים תיאורטיים, מחקריים וטיפוליים להתייחסות לבעיות חברתיות ואישיות. לשם כך, כוללים הלימודים תוכנית לימודית איכותית ורב תחומית, הכוללת שילוב של שלושה מדעים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

תואר ראשון במחשבת ישראל

המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב מציעה לימודים לתואר ראשון. מטרת הלימודים במחלקה היא להפגיש את התלמיד עם פרקים ביצירותיהם של פילוסופים, מקובלים ובעלי הלכה ומדרש שחיבוריהם עוסקים בנושאים כגון: תורת אלוהות, טבע העולם והאדם, מוסר, גאולה, בעיית הרע, טעמי המצוות ועוד.

תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בקמפוס אילת, מציעה מסלול לימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה אנתרופולוגיה. לימודי התואר כוללים תכנית לימודים איכותית, רב תחומית ועדכנית אשר מקנה לסטודנטים כלים תיאורטיים ומתודולוגיים לחקר החברה על כל היבטיה: מבנה החברה, תרבותה, יחסי כוח ושליטה, פערים חברתיים, אפליית קבוצות ותהליכי שינוי חברתיים. התוכנית מעניקה כלים בסיסיים לנתח חברה, לפרש אותה ולהבינה. תוכנית הלימודים הכלולה בלימודי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון באילת הינה רב תחומית ורחבת היקף, הכוללת עיסוק במגוון גדול של תחומים ונושאי לימודים, כגון: יסודות הסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה, החברה הישראלית, שיטות מחקר איכותניות, שיטות מחקר כמותניות, כתיבה מדעית תיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות וקורסי בחירה.

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציעה מסלול לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית. לימודים אלה שואפים להכשיר עובדים סוציאלים מיומנים ומקצועיים, בעלי ידע עיוני ומעשי, כלים ומיומנויות עדכניים וחשובים. לשם כך, כוללים לימודי עבודה סוציאלית לתואר ראשון באוניברסיטה תוכנית לימודים עדכנית, רב תחומית ורחבת היקף השואפת להכשיר עובדים סוציאליים המביאים לעבודתם גישה אינטגרטיבית המורכבת מידע עיוני, התנסות מעשית, גישה יצירתית, יכולת מחקרית ומחויבות לערכי המקצוע.

תואר ראשון בפסיכולוגיה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציעה מסלול לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה. לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון הם לימודים איכותיים וברמה גבוהה השואפים להכשיר אנשי מקצוע ידענים, מיומנים ומומחים בעלי ידע עיוני ומעשי וכלים חשובים בתחום הפסיכולוגיה. הלימודים שואפים להקנות לסטודנטים ידע מקיף בפסיכולוגיה מדעית, הבנת הגישה המחקרית, ושימוש בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים, באופן שיאפשר לסטודנטים לעסוק בתחומים רבים עם סיום הלימודים. לשם כך, תוכנית הלימודים איכותית, רב תחומית ורחבת היקף, הכוללת הבנה של יסודות הפסיכולוגיה, קבלת רקע חזק בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר ושליטה במגוון גדול של תחומים ונושאי לימוד במסגרת קורסים מגוונים שכוללת תוכנית הלימודים, לרבות, למשל: התפתחות, אישיות, פתולוגיה, קוגניציה, פסיכו פיזיולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה פיזיולוגית, פסיכולוגיה ניסויית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית וקורסי בחירה.

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

1
אמנותית
2
קונבציונלית
3
יזמית
4
חוקרת
5
ריאלית
6
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
ארצה שהשאלון והתוצאות יוצגו בלשון:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2022 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח בע"מ