ייעוץ לימודים חינם!

המכללה האקדמית בית ברל

תואר שני

המכללה האקדמית בית ברל מציע לימודים אקדמיים מתקדמים במסגרת מסלולי לימוד שונים לתואר שני בחינוך, הוראה ואומנות. מסלולי הלימוד השונים נועדו לספק למורים ולאנשי הוראה ידע וכלים מתקדמים בתחומים אלה, על מנת שיוכלו להתמקצע, לשפר את יכולותיהם ולהתקדם לתפקידים בכירים ומתגמלים יותר במערכת החינוך או בחינוך הבלתי פורמלי.

תואר שני בייעוץ חינוכי

בית הספר לחינוך של המכללה האקדמית בית ברל מציע לימודים לתואר שני M.Ed בייעוץ חינוכי, הכוללים גם התנסות מעשית לצד הפן העיוני-תיאורטי של תכנית הלימודים. בין התכנים הנלמדים במסלול תואר שני בייעוץ חינוכי: כלים, טכניקות ומיומנויות בייעוץ, הדרישות והציפיות מעבודת היועץ בפועל בהתאם למגמות העכשיוויות בארץ ובחו"ל. כמו כן, ירכשו הלומדים ידע, עמדות, ערכים ואידיאלים של פרופסיית הייעוץ ויצירת המחויבות כלפיה. בסיום הלימודים יצאו הבוגרים לשוק העבודה, כאשר בידיהם ידע מעמיק וסטנדרטים גבוהים של כשירות מקצועית.

תואר שני M.Teach לבית הספר היסודי

המכללה האקדמית בית ברל מציעה מסלול לימודים לתואר שני - מוסמך בהוראה לבתי ספר יסודיים בתוספת תעודת הוראה. הצורך במורים מקצועיים ואיכותיים בעלי תואר שני בבתי הספר היסודיים הולך וגדל. התוכנית "מוסמך בהוראה" M.Teach במסלול היסודי היא תוכנית דו-שנתית ייחודית וחדשנית המיועדת להכשיר אקדמאים בעלי ידע ומיומנויות המתמקדים בילדים בגילאי בית הספר היסודי. לבוגרי התואר יוענקו תואר שני מוסמך בהוראה - M.Teach - ללא תזה ותעודת הוראה לביה"ס היסודי.

תואר שני M.Teach לבית הספר העל יסודי

תכנית הלימודים נועדה להכשיר את בוגריה לתפקד כמורים ומחנכים, אשר בידיהם כישורים אקדמיים ומקצועיים גבוהים, אשר יסייעו להם להשתלב במערכת החינוך. מסלול הלימודים כולל שלושה תחומים ראשיים: יסודות ההוראה, היבטים חברתיים בעבודת המורה והיבטים ערכיים של הוראה. בין הנושאים הנכללים בתחומים אלו: למידה וחשיבה, תכנון והערכה, שונות ושוויון, חברה וקהילה, פרופסיה ואתיקה, אסתטיקה וחינוך ועוד. עם סיום הלימודים ועמידה בדרישות התכנית יוענק לבוגרים תואר שני מוסמך בהוראה M.Teach (ללא תזה). כמו כן, תוענק תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי.

תואר שני M.Teach בהוראת מתמטיקה לבית הספר העל יסודי

המכללה האקדמית בית ברל מציעה לימודים במסגרת תואר שני M.Teach בהוראת מתמטיקה לבית הספר העל יסודי. לאחרונה, שם משרד החינוך דגש על לימודי המתמטיקה בבתי הספר העל יסודיים במטרה לעודד את התלמידים לגשת לבחינת הבגרות ברמה של 5 יחידות. לכן, זקוקה מערכת החינוך למורים מקצועיים ואיכותיים שיש באפשרותם ללמד את המקצוע ברמה של 5 יחידות יחד עם אהבה למקצוע והסרת הפחד מהטעויות והקשיים. הלימודים במסלול זה מכשירים את בוגריהם כמורים להוראת מתמטיקה ברמת 5 יחידות. לבוגרי מסלול הלימודים שיעמדו בהצלחה בכל הדרישות יוענקו התעודות: תעודת תואר שני מוסמך בהוראת מתמטיקה M.Teach ללא תזה ותעודת הוראה במתמטיקה לבתי הספר העל יסודיים ברמה של 5 יחידות לימוד.

תואר שני M.Teach בהוראת מדעים לבית הספר העל יסודי

המכללה האקדמית בית ברל מציעה מסלול לימודים לתואר שני M.Teach - מוסמך בהוראת המדעים לבתי ספר על יסודיים, בתוספת תעודת הוראה בביולוגיה או בכימיה לכיתות ז'-י"ב ברמת 5 יח"ל לבגרות. התכנית כוללת קורסים מתקדמים ועדכניים המעמיקים את הידע התיאורטי בתחומי המדעים. קורסים אלה מקנים לסטודנטים כלים לחשיבה אקדמית ולתפיסה מעמיקה בחקר המדעים. בנוסף, כוללת התכנית קורסים מתקדמים של הכשרה פדגוגית ודידקטית בחינוך ובהוראה. למסיימי התוכנית יוענק: תואר שני מוסמך בהוראת המדעים M.Teach ללא תזה ותעודת הוראה בביולוגיה או בכימיה לבית הספר העל יסודי לכיתות ז'-י"ב ברמה של 5 יח"ל לבגרות.

תואר שני בקידום נוער בסיכון ובמצוקה

תופעת הנוער במצוקה במדינת ישראל אינה חדשה וקיימת בכל רבדי החברה. נוער בסיכון ומצוקה נוצר ומתבטא בכל הקשר חברתי אם כי בקרב יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, עשירים ועניים ובעיקר בשכבות האוכלוסיה החלשה והמקופחת. אוכלסיית הילדים ונוער בסיכון מוערכת כיום במאות אלפים. לימודי תואר שני בקידום נוער בסיכון ומצוקה במכללה האקדמית בית ברל מקנים ללומדים בהם את הכלים הגבוהים ביותר לעבודה עם נוער במצוקה. תוכנית הלימודים תכשיר את התלמידים לאנשי מקצוע בכירים תוך העמקת הידע של העוסקים בעבודה חינוכית-סוציאלית עם נוער בסיכון ונוער מנותק לתחומי ניהול, הנחיה והדרכה מקצועית.

תואר שני בהערכה ותכנון לימודים

בית הספר לחינוך של המכללה האקדמית בית ברל מציע לימודים במסגרת תואר שני .M.Ed בהערכה ותכנון לימודים, הכולל גם הכשרה לרכזי הערכה בית ספריים. תואר שני M.Ed. בהערכה ותכנון לימודים נועדו להכשיר מורים לתפקד כרכזי הערכה בית ספריים, אשר ירכזו ויטמיעו את תרבות ההערכה בבית הספר, וישמשו גורם מקשר בין בית הספר לגורמי הערכה חיצוניים. תכנית לימודים זו תאפשר ללומדיה לשפר את מעמדם הן מבחינה אקדמית והן מבחינה מקצועית כמחנכים וכמורים. 

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

בית הספר לחינוך של המכללה האקדמית בית ברל מציע מסלול לימודים חדש - תואר שני M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך. הקורסים בתכנית מחולקים ל- 4 קטגוריות: מטרות חינוך - קורסים שיסייעו ללומדים לפתח השקפת עולם חינוכית שממנה יוכלו לגזור מטרות, מצב - יעסקו בתיאור ובניתוח המצב בארץ ובעולם שבו החינוך מתנהל, מיומנויות - קורסים שיקנו ללומדים כלי ניהול חיוניים ואמצעים - יעסקו בממדים העיקריים של הסביבה החינוכית (למידה, הוראה, הערכה, תוכניות לימודים וכדומה). חלק מהקורסים יוצעו כבחירה, כשלצד הקורסים יתקיימו סדנאות והתנסות מעשית.

תואר שני בליקויי למידה - הערכה והתערבות חינוכית

הבנה מעמיקה של ליקויי למידה שונים היא חשובה מאוד, בפרט לאנשי חינוך. ידע וכלים מתאימים הכרחיים למתן מענה מתאים לתלמידים בעלי לקויות למידה ולהוריהם. תואר שני M.Ed  בליקויי למידה של המכללה האקדמית בית ברל נועד להכשרת אנשי מקצוע מלומדים ולציודם בכלים מעשיים חשובים לעבודה עם ילדים ובני נוער בעלי לקויות למידה. תוכנית הלימודים של התואר רחבה ומקיפה, והיא מושתתת על לימודי מתודולוגיה מחקרית ולימודי התמחות. בין נושאי הלימוד: סוגיות מרכזיות בליקויי למידה, המחקר האיכותי והמחקר הכמותי, אידיאולוגיות בחינוך, קשיים ולקות בקריאה וכתיבה, התפתחות תקינה ולקויה של הקשב, נוירופסיכולוגיה של למידה ועוד.

תואר שני בהוראה ולמידה - שפות

לימודי תואר שני בהוראה ולמידה בהתמחות שפות נועדו להכשיר מומחים להוראת השפה לגילאים השונים, וזאת על ידי העמקת הידע בנושאי תהליכי למידה וטכניקות הוראה. באמצעות התואר יוכלו הבוגרים ללמוד שפות במרחב הציבורי, מעבר לשפת האם שלהם. תכני הלימוד כוללים השכלה על אודות למידת, הוראת ויישום הידע השפתי, כאשר התכנית מועברת בעברית, ערבית ואנגלית. באמצעות מסלול לימודים ייחודי זה ירכשו הבוגרים כלים ומיומנויות, אשר יסייעו להם לחזק את הידע השפתי בקרב כלל התלמידים.

תואר שני בחינוך לאומנות

 המכללה האקדמית בית ברל מציעה לימודי תואר שני M.Ed בחינוך לאמנות. תכנית הלימודים מבוססת על הגדרה רחבה של תחום החינוך לאמנות, כאשר הדמויות הפעילות הן המורה לאמנות, האוצר, האמן ומבקר האמנות. דמויות אלו משפיעות על הגדרת האמנות, השיח אודותיה ועל סוגיות שונות, כדוגמת תפקידיה החברתיים של האמנות או מקומה בקהילה. במהלך המסלול ייעשה שימוש במחקר, רפלקסיה וחשיבה יצירתית. הסטודנטים יעברו התמקצעות בתחומי החינוך לאמנות בתחומים: אוצרות ומוזיאולוגיה, אמנות בקהילה, כתיבה ביקורתית והעמקת העשייה האמנותית, בהתאם לנטיית הסטודנט. תכני השיעורים מועברים על ידי מיטב המרצים, אשר בידיהם ידע רב וניסיון בתחום. 

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

1
אמנותית
2
קונבציונלית
3
יזמית
4
חוקרת
5
ריאלית
6
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
ארצה שהשאלון והתוצאות יוצגו בלשון:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2022 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח בע"מ