אוניברסיטת חיפה

הפקולטה למדעי החברה

הפקולטה למדעי החברה מקנה לסטודנטים השכלה נרחבת בתחומי דעת שונים במדעי החברה ומכשירה דור של חוקרים לצורך קידומה של החברה. 

בית הספר למדעי המדינה
תואר ראשון במדעי המדינה – לימודים אלה מתקיימים במסגרת לימודי יום ולימודי ערב. הלימודים נועדו להקנות לסטודנטים ידע בתחום המדיני וכן שיטות וכלי מחקר שונים. הלימודים עוסקים בתחומים הבאים – ממשל: ניתוח מערכות פוליטיות באזורי עולם שונים, התנהגות פוליטית; מינהל ומדיניות ציבורית: בירוקרטיה ופוליטיקה, ניהול משאבי אנוש, כלכלה פוליטית, קביעת מדיניות ציבורית ועוד

תעודת הוראה באזרחות ומדעי המדינה – סטודנטים הלומדים בבית הספר למדעי המדינה יוכלו להשתלב בלימודים לתעודת הוראה באזרחות ובמדע המדינה.

תואר שני במדעי המדינה – הלימודים במסגרת תואר תור שני במדעי המדינה מציעים מגוון תכניות במסלול מחקרי ובמסלול בלתי מחקרי: תכניות במחלקה לממשל ורעיון מדיני, תכניות במחלקה ליחסים בין-לאומיים, תכניות במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, תכנית התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות, תכנית התמחות בלימודי דיפלומטיה, התכנית לביטחון הלאומי ועוד.

תואר שלישי במדעי המדינה – מטרתם של לימודי הדוקטורט במדעי המדינה היא להכשיר חוקרים איכותיים בעלי ידע רב בתחום מדעי המדינה. הסטודנט יכול לבחור באחד מתחומי ההתמחות הבאים: מנהל ומדיניות ציבורית, יחסים בין-לאומים וממשל ורעיון מדיני. כמו כן, אוניברסיטת חיפה מציעה מלגות שונות לתואר שלישי דוגמת מלגות השתלמות לתלמידי מחקר, מענק פרסום, מענק השתתפות בכנס מדעי או מקצועי ועוד.

בית הספר לקרימינולוגיה
בית הספר לקרימינולוגיה עוסק במחקר ובפיתוח התחום. הלימודים כוללים מחקרים מתחומים שונים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, משפט ותיאוריה פוליטית. 

לימודי תואר שני בקרימינולוגיה – בית הספר לקרימינולוגיה מציע תכניות התמחות שונות לתואר השני (לימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה עדיין בפיתוח). התכניות המגוונות של לימודי קרימינולוגיה נועדו לעזור לסטודנטים לפתח מיומנויות אקדמיות ולהעריך תופעות שונות בתחומים העוסקים בפשיעה, משפט וחברה, עבריינות וקורבנות ועוד.

מסלולי התמחות
התמחות במשפט וחברה – לימודי קרימינולוגיה משלבים היבטים רבים הכוללים היבטים משפטיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, דמוגרפיים ועוד, זאת כדי לנתח תופעות שונות הקשורות בעבריינות, סטייה חברתית וקורבנות פשיעה, חקר פשיעה, אכיפת חוק וסדר ועוד.

התמחות בחקר פשיעה ועבריינות – תכנית זו מקנה לסטודנטים כלים שונים למחקר, ייעוץ לארגונים אשר עוסקים בחקר הפשיעה, יצירת מדיניות ועוד. כמו כן, התכנית נועדה להכשיר אנשי מקצוע לעבודה בארגונים שונים דוגמת צה"ל, משטרה, משרד הבריאות, משרד הביטחון, שב"ס ועוד.

התמחות בשיקום ותיקון – הלימודים במסגרת תכנית זו מתמקדים בהיבטים השונים של מערכת התיקון – תיקון, התערבות ושיקום – של אוכלוסיות עברייניות במוסדות ענישה וטיפול ומחוץ להם. תכנית זו עוסקת בנושאים כמו מדיניות ענישה, חלופות ענישה, ענישה, מגמות שונות בענישה ועוד.

החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
תואר ראשון בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה – הלימודים במסגרת התואר הראשון נועדו להרחיב את הידע בתופעות שונות דוגמת תופעות סביבתיות, פיזיות ואנושיות במרחב וזאת בעזרת הקניית ידע עובדתי ותאורטי. יתר על כן, לימודי תואר ראשון מציעים מגוון תכניות: לימודים במסלול דו-חוגי, ליודי ערב במסלול דו-חוגי, מסלולי ערב חד-חוגי להנדסאים, מסלול לימודי ערב מיוחד למורי דרך מוסמכים בשיתוף החוג ללימודי ארץ–ישראל או החוג לארכיאולוגיה ועוד.
 
תואר שני בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה – הלימודים לתואר שני מאפשרים להתמחות באחד מהתחומים הבאים: תרבותית וחברתית, ממ"ג (GIS) וחישה מרחוק, גאוגרפיה של תיירות ופנאי גאומורפולוגיה, אקלים, גאוגרפיה ואיכות הסביבה, גאוגרפיה פוליטית, גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה כלכלית, גאוגרפיה יישומית ותכנון ועוד. לימודי תואר שני בגאוגרפיה ולימודי הסביבה מתנהלים בשני מסלולים – מסלול א: חוג ראשי וכתיבת תזה ומסלול ב חוג ראשי וכתיבת בחינת גמר (ללא תזה) – הכוללים כמה תכניות: חוג ראשי וכתיבת תזה: תכנית התמחות: תכנון ופיתוח משאבי תיירות, התמודדות עם מצבי חירום, לימודי מים.
 בתר-דוקטורט בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה – לימודי בתר-דוקטורט נועדו להכין את הסטודנטים לקראת לימודי הדוקטורט שלהם.
 
החוג לכלכלה
לימודי כלכלה לתואר ראשון – מטרתם של לימודי כלכלה לתואר ראשון היא להקנות ידע וכלים לצורך הבנת בעיות כלכליות. כמו כן, במסגרת הלימודים בחוג ניתן להשתלב בלימודי התמחות משנית.

מבנה לימודי תואר ראשון בכלכלה
לימודים במסלול חד-חוגי:
מגמת מינהל עסקים – הלימודים במגמה זו מיועדים לצורך הרחבת ההכשרה המקצועית בתחומי ניהול וכלכלת עסקים. במהלך הלימודים ייחשפו הסטודנטים לנושאים כמו מיומון וניהול, שיווק, חשבונאות ועוד.

מגמת חשבונאות – הלימודים משלבים לימודי חשבונאות ולימודי כלכלה. כמו כן, החוג לכלכלה מקיים לימודי המשך בחשבונאות – שנה ד. ללימודי ההמשך יוכלו להירשם בוגרי החוג לכלכלה במגמת חשבונאות.

לימודים במסלול דו-חוגי
מסלול דו-חוגי – במסגרת הלימודים במסלול זה יכולים התלמידים לשלב את לימודי הכלכלה שלהם עם חוג לימודים נוסף. הלימודים כוללים קורסי השלמה: מתמטיקה, סטטיסטיקה, חשבונאות, וכן קורסי חובה וקורסי בחירה.

מסלול משולב בכלכלה ומשפטים – במסלול הדו-חוגי ניתן לשלב את לימודי הכלכלה עם לימודי משפטים. כדי להתקבל לחוג זה יש צורך לעמוד בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים והפקולטה לכלכלה.
לימודי כלכלה לתואר שני – מטרתם של הלימודים היא להכשיר מוסמכים לעבודת מחקר ולעבודה ככלכלנים בכירים. לימודי כלכלה לתואר שני משלבת כלי ניתוח חדשניים, מקצועות יישומיים, תאוריה כלכלית ועוד. לימודי כלכלה לתואר שני מאפשרים לימודים במסגרת מסלול לתזה ומסלול ללא תזה.
לימודי כלכלה לתואר דוקטור – לתכנית זו יוכלו להגיש מועמדות סטודנטים שלמדו לתואר שני בסלול עם תזה בכלכלה או במסלולים קרובים.
 
החוג למדעי המחשב
תואר ראשון במדעי המחשב – לימודי התואר הראשון נועדו להכשיר את הסטודנטים לעבודה בתחום המחשוב ובתחומים המשלבים את לימודי המחשב. לימודי תואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה מציעים מגוון מסלולי לימוד: מדעי המחשב במסלול חד חוגי, מדעי המחשב במסלול דו חוגי, מדעי המחשב במסלול דו חוגי לתלמידי משפטים, מדעי המחשב במסלול דו חוגי לתלמידי ביולוגיה ועוד.

תואר שני במדעי המחשב – לימודי התואר השני מקיימים מסלול עם תזה ומסלול ללא תזה. התכנית ללימודי מדעי המחשב במסלול עם תזה מיועדת לסטודנטים המעוניינים להמשיך ללימודי דוקטורט. במסלול ללא תזה יוכלו הסטודנטים להרחיב את הידע המקצועי שלהם, והיא כוללת פרויקט גמר ובחינת גמר.
לימודי דוקטורט במדעי המחשב – הלימודים מיועדים למועמדים המעוניינים להשתלב בתחום המחקרי. הלימודים כוללים שני שלבים: השלב הראשון מוקדש לכתיבת הצעת המחקר והשלב השני מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט.
 
החוג למערכות מידע
תואר ראשון במערכות מידע – התואר הראשון מכשיר את הסטודנטים לעבודה כבוגרים בתחום מערכות מידע בארגונים שונים. לאנשי מערכות המידע תפקידים שונים: ניתוח מערכות המידע של הארגון, תרגום מערכות המידע לפתרונות טכנולוגיים, הטמעה, ניהול ועוד.

תואר שני במערכות מידע – תכנית הלימודים במערכות מידע לתואר שני מאפשרת לסטודנטים להרחיב את הידע שלהם בתחום מערכות מידע, להתנסות בתחום המחקרי, לבצע פרויקט בתחום וכדומה.

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – הלימודים לתואר ראשון מעניקים לסטודנטים ידע תאורטי רב וכלים מעשיים על יחסים ותהליכים חברתיים. במהלך הלימודים ייחשפו הסטודנטים לנושאים שונים: יחסי צבא וחברה, תרבות ארגונית, יחסים אתניים, מגדר ומיניות, התנהגות של ארגונים, יחסים לאומיים, יחסי ארגו סביבה, אי שוויון, חקר הגוף,  ריבוד חברתי, הגירה, שוק העבודה, חברה וכלכלה, יחסי כוח בחברה, מלחמות, מוביליות חברתית ועוד.

תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – במסגרת הלימודים לתואר שני בסוציולוגיה ניתן להשתלב במגוון התמחויות:
פיתוח ארגוני-מערכתי – התכנית מיועדת לבעלי ניסיון תעסוקתי בעבודות ניהול, ונועדה להרחיב את הידע המקצועי. במהלך הלימודים ייחשפו הסטודנטים למגוון תחומי לימוד: כלכלה ארגונית, משפט עבודה, למידה ארגונית, מנהיגות, משאבי אנוש ועוד.
 
סוציולוגיה עיונית לעובדי הוראה – תכנית זו מיועדת לעובדי הוראה במוסדות החינוך השונים בעלי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מטרתה של התכנית היא להרחיב את הידע של עובדי ההוראה בתחום הסוציולוגיה.

סוציולוגיה ארגונית יישומית – מטרת התכנית להכשיר סוציולוגים לעבודה בתחום הארגוני. הלימודים מעניקים ידע עיוני וכלים מעשיים לצורך השתלבות במקומות התעסוקה השונים. כמו כן, הלימודים כוללים מעבר סדנאות בנושאים שונים: מתן משוב, משא ומתן, אסרטיביות, ניהול זמן, שיטות ריאיון, הצגה אפקטיבית של נושא, ניהול דיונים, קבלת החלטות  ועוד.

אנתרופולוגיה – לימודי אנתרופולוגיה לתואר שני מעניקים את הכלים הדרושים למחקר אנתרופולוגי בתחומים שונים: זיכרון קולקטיבי, אנתרופולוגיה של שואה ורצח עם, אנתרופולוגיה אורבנית ומחקרי פעולה, אנתרופולוגיה כלכלית, אנתרופולוגיה של הרפואה, טבע ותרבות, זהות אתנית, אנתרופולוגיה של מדעים וטכנולוגיות ועוד.

סוציולוגיה – לימודי סוציולוגיה לתואר שני עוסקים בתחומי מחקר שונים ומציעים תכניות לימוד מגוונות: מגמה במחקר חברתי־שימושי, התמחות בסוציולוגיה כלכלית, התמחות בסוציולוגיה עיונית, התמחות בטכנולוגיה וחברה ועוד.

לימודי דוקטורט – לימודים אלה כוללים שתי תכניות: לימודי דוקטורט בסוציולוגיה או אנתרופולוגיה ומסלול בין-לאומי. במסגרת לימודי דוקטורט בסוציולוגיה או אנתרופולוגיה יידרשו הסטודנטים לתכנן ולבצע מחקר באופן עצמאי. מטרת התכנית במסלול הבין-תחומי היא לחשוף את הסטודנטים להיבטים בין-לאומיים שונים: שיתוף פעולה אקדמי-מחקרי עם מרצים וחוקרים בקהילה הבין-לאומי, יצירת קשרים עם סטודנטים במעמדם בקהילה האירופאית, מתן חשיפה לעבודת הדוקטורט והמחקר ברמה הבין-לאומי ועוד.  

החוג לסטטיסטיקה
תואר ראשון בסטטיסטיקה – הלימודים לתואר הראשון מקנים ידע וכלים מעשיים בנושאים כמו איסוף נתונים, מתמטיקה, הסתברות, חקר ביצועים, ביו-סטטיסטיקה, סטטיסטיקה תעשייתית ועוד. לימודי סטטיסטיקה לתואר ראשון מתקיימים במסלולים מגוונים: מסלול דו-חוגי, מסלול חד-חוגי, מסלול חד חוגי בשילוב לוגיסטיקה ומסלול חד חוגי בשילוב אקטואריה.

תואר שני בסטטיסטיקה – מטרתם של הלימודים היא להרחיב את הידע בתחום הסטטיסטיקה ולרכוש כלי מחקר יעילים. במסגרת לימודי התואר השני ניתן להתמחות בסטטיסטיקה יישומית, סטטיסטיקה עיונית והסתברות יישומית ולהשתלב באחת מ-4 מגמות הלימוד: אקטואריה, ביו-סטטיסטיקה, איכות ולוגיסטיקה.

לימודי דוקטורט – הלימודים מכשירים את הסטודנטים לקראת ביצוע עבודות מחקר וקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה בסטטיסטיקה". לימודי הדוקטורט עוסקים בתחומי מחקר שונים: לוגיסטיקה, תחומי הביטוח, ביו-סטטיסטיקה, אקטואריה, איכות ואמינות, מודלים הסתברותיים ועוד.

החוג לפסיכולוגיה
תואר ראשון בפסיכולוגיה – לימודי תואר ראשון מציעים מגוון קורסי מבוא תוך דגש על עיסוק במחקר אמפירי. בנוסף לקורסים התאורטיים, נחשפים הסטודנטים לצד היישומי של הפסיכולוגיה בעזרת התנסות בשטח בתחומים חינוכיים או טיפוליים.

תואר שני בפסיכולוגיה – לימודי תואר שני מתקיימים רק במסלול עם תזה (מסלול ישיר לדוקטורט). ניתן להשתלב בלימודים במגמות שונות: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה קלינית במסלול נוירופסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה תעסוקתית-ארגונית, פסיכולוגיה קוגניטיבית וגורמי אנוש, מסלול אישי בפסיכולוגיה חברתית, פסיכו-ביולוגיה ותכנית מחקרית בנוירו-קוגניציה.

לימודי דוקטורט – בסיום הלימודים מקבלים הבוגרים תואר "דוקטור לפילוסופיה (PhD)". מטרתם של לימודי הדוקטורט היא להכשיר את הבוגרים לעבודת מחקר עצמאית וכן לעבודות יישום והוראה.

לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ובפסיכותרפיה התנהגותית-קוגנטיבית – בחוג לפסיכולוגיה מתקיימות שתי תכניות ללימודי תעודה בפסיכותרפיה: תכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסכיאנליטית ותוכנית דו-שנתית בפסיכותרפיה התנהגותית-קוגניטיבית CBT .

החוג לתקשורת
תואר ראשון בתקשורת – מטרת הלימודים היא לחשוף את הסטודנטים לשאלות אשר מעסיקות את חוקרי תחום התקשורת, להעניק לסטודנטים כלים בסיסיים לעבודה בתחום התקשורת: המשגה, יצירה וניתוח קהלים של תקשורת, חקירת הרכיבים וההשפעות של התקשורת ועוד. לימודי התקשורת לתואר ראשון מתקיימים במתכונת דו-חוגית ובמתכונת חד-חוגית.

בלימודים לתואר שני קיימים שני מסלולים
תואר שני בלימודי תקשורת במסלול מחקרי – מטרתם של הלימודים היא להכשיר את הסטודנטים לכתיבת עבודת הדוקטורט שלהם תוך הקניית ידע תאורטי וכלים מעשיים. תכנית זו עוסקת במגוון עניינים: תרבות פופולארית, הקשר בין תקשורת לפוליטיקה, השפעות תקשורת המונים, תקשורת בין אישית ולשונית ועוד.

תואר שני בתקשורת עם התמחות בתקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור – תכנית זו מיועדת לבעלי תואר ראשון בתקשורת אשר מעוניינים להרחיב את הידע שלהם וכלים מעשיים בתחום יחסי ציבור ותקשורת אסטרטגית. התכנית מציעה נושאי לימוד שונים: יחסי ציבור אסטרטגיים ומשבריים ואסטרטגיות תקשורת, רשויות מקומיות, קידום קשרי קהילה, שינוי עמדות וניהול רושם, קידום חברות וארגונים מסחריים, משרדי ממשלה, אתרי תיירות, מפלגות, אירועי תרבות, ספורט ועוד.

לימודי דוקטורט בתקשורת – הלימודים נועדו להכשיר חוקרים מקצועיים שיוכלו לפתח את לימודי התקשורת בארץ ויעבדו בתפקידים השונים בארגונים ציבוריים ופרטיים ועוד. התכנית מיועדת במיוחד לסטודנטים מצטיינים המעוניינים לעסוק במחקר.

התכנית הבין-תחומית ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד
תכנית זו מיועדת לאנשי מקצוע שיש להם ניסיון עבודה עם ילדים: פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, אנשי חינוך מיוחד, עובדים סוציאליים, אחיות בריאות הציבור ואחיות במחלקות ילדים, קלינאי תקשורת, שופטי משפחה ונוער ועורכי דין בתחום המשפחה, אנשי מדיניות ציבורית ואחרים. התכנית הבין-תחומית ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד מספקת ללומדים שלושה בסיסים עיקריים: תיאוריה ומחקר עדכני בהתפתחות הילד; תיאוריה ומחקר בנושאים ספציפיים כמו ילדים בעלי לקויות התפתחותיות, אימוץ ומסגרות טיפול חוץ ביתיות, אומנה; שיטות תצפית, הערכה והתערבות עם ילדים במסגרות שונות.
 
לימודי שלום וניהול סכסוכים
מטרתם של לימודי שלום וניהול סכסוכים היא לספק לסטודנטים ידע וכלים לצורך הבנת ההתנהגות האנושית בסביבה חברתית ותרבותית ולספק ידע תאורטי ומעשי במגוון תחומים. בנוסף לכך, החוגים לכלכלה, פסיכולוגיה, תקשורת, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, מדעי המדינה, גיאוגרפיה ולימודי סביבה, התכנית הבין-תחומית ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד, לימודי שלום וניהול סכסוכים וקרימינולוגיה מספקים עבור הסטודנטים את הבסיס ההכרחי כדי לפתח קריירה בתחום המחקר.