תנאי שימוש - ניב רווח לימודים וקריירה

תנאי שימוש - ניב רווח לימודים וקריירה

ניב רווח לימודים וקריירה מציע את המידע שבאתר זה בכפוף לתנאים הבאים. השימוש בתכנים הכלולים באתר ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ניב רווח לימודים וקריירה אינו אחראי על החלטות שלקחת בהתאם למידע שקיבלת באתר, ואינו מתחייב על נכונותו ועל מידת דיוקו של המידע המופיע באתר, ואם בחרת להסתמך על מידע זה הינך עושה זאת מבחירתך החופשית ועל אחריותך בלבד.

שליחת פרטים

באתר מופעלת מערכת לשליחת פניות ("לידים") למוסדות לימודים שונים ו/או למערכת הטלמרקטינג של האתר. הנך מצהיר בזאת כי שליחת הפרטים אל מוסד כלשהו הינה על אחריותך בלבד, והאתר לא יהא אחראי למקרים בהם תוטרד ע"י מפרסם כלשהו. כמו כן, אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיך למפרסם אחר ללא קבלת אישורך הטלפוני, אך במקרים בהם עשה זאת המפרסם אליו שלחת את פרטיך, לא נהיה אחראיים לפעולתו ולתוצאותיה. בנוסף, אם שלחת למפרסם את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הטלפון שלך, כתובת מגורים וכדומה, הנך מסכים בזאת לקבל מהמפרסם חומר פרסומי כל עוד לא תצהיר בפניו כי הנך מעוניין להפסיק שירות זה. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם לך עקב שימוש של מפרסם כלשהו בכתובת הדואר האלקטרוני ששלחת לו, בטלפון או בפלאפון, בכתובת המגורים או בכל פרט מידע אחר אודותיך ששלחת ביוזמתך.

שיתופי פעולה

על אף האמור לעיל, רשאים בעלי האתר בעצמם או כחלק משיתוף פעולה עם שותפיהם העסקיים, לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

פרטיות

לצורך שיפור יעילות האתר, תחזוקתו וניהולו, ייאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע ייאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות, לצורך איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ולצורך בחינת ביצועי המערכת. איסוף זה ייעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של ההקלקות (Hits) באתר בתוכנות סטטיסטיות הקיימות בשוק. המידע נאסף לצורכי סטטיסטיקה ולא ייעשו בו שימוש מסחרי העלול להטריד את המשתמש.

אחריות

השירות מוצע לציבור המתעניינים בלימודים כמות שהוא. האתר לא יישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג. כמו כן לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג על ידי המשתמש או על ידי צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע שבאתר. האתר לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, והשימוש בחומר המופיע באתר הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש בו, גם אם הבין המשתמש, בטעות, כי הוא מקבל "יעוץ" או "הכוונה". השימוש בכל מידע או תוכן המופיע באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה על אף השימוש המפורש במילים אלה.

תכני משתמשים

בחלקים מסוימים באתר מופיעים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת הפורום, ואזור הטיפים. חופש הדיבור הוא ערך עליון, אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, ובמידת הצורך, לשנותם או לא להוספם כלל, על מנת שלא לפגוע ברגשותיהם של גולשים אחרים. האתר לא יישא באחריות לתכנים שהוספו ע"י משתמשים. האתר אינו מתחייב למחוק תכנים כלשהם שהועלו ע"י משתמשים לאתר. האתר אינו מתחייב כי יידע לאתר את מעלה התכנים עבור אדם אחר שיבקש לעשות זאת למענו ולשימושו.

תכנים אסורים

אין לפרסם באתר כל תוכן שהגישה אליו היא באמצעות סיסמה, ואין להציג באתר קישורים מסוג "קישור עמוק" (deep link) שמטרתם לגבור על סיסמה או תנאי שימוש המוצגים בעמוד מתוך אתר אחר. אין לפרסם באתר סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, שעוקפים הרשמה, בין אם בתשלום ובין אם לאו; אין לפרסם באתר תכנים שתוכנם שקרי או מטעה; אין לפרסם באתר כל תוכן הפוגע בזכויותיהם של אחרים; אין לפרסם באתר תכנים בעלי אופי מיני בוטה; אין לפרסם באתר תכנים הנוגעים לקטינים, היכולים בטעות או שלא בטעות לזהותם או לגלות את דרכי ההתקשרות עימם; אין לפרסם באתר לשון הרע על אדם, או פגיעה בפרטיותו. אין לפרסם באתר כל תוכן המזהה אישית אנשים מבלי שאלו נתנו את הסכמתם בכתב ובחתימתם לפרסום זהותם; אין לפרסם תכנים בעלי אופי מעליב, פוגע, עוין, כוחני, או גס רוח; אין לפרסם באתר תכנים מפלים או גזעניים, או תכנים שיכולים להתפרש כמעודדים ביצוע עבירה פלילית או תוכן שעלול להוות בסיס לתביעה אזרחית ולגרור אחריות נזיקית;

תכנים מסחריים

באתר מופיעים תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. האתר לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום התכנים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. האתר אינו צד לשום עסקה שנערכת בין המשתמשים באתר לבין המפסרסמים את שירותיהם בו.
ייעוץ לימודים חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
 אני מאשר את תנאי השימוש באתר

עדיין מתלבט? ייעוץ לימודים אישי חינם

 אני מאשר את תנאי השימוש באתר