ייעוץ לימודים חינם
ייעוץ לימודים חינם

מכללת רמת גן

תואר ראשון - כל המסלולים

מכללת רמת-גן היא הקמפוס הגדול ביותר של האוניברסיטה פתוחה ומלמדת לתארים של האוניברסיטה הפתוחה. אופן הלימוד במכללת רמת-גן שונה ומשלב  את הלימודים עם יתרונות בולטים על שאר הקמפוסים של האו"פ ובראשם - תכנית המקפצה הבלעדית. 

מכללת רמת גן מהווה את מרכז הלימוד הגדול והוותיק בארץ ללימודי תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה. המכללה מציעה מסלולי לימוד לתואר ראשון, בלמעלה מ- 95 שילובים שונים עם תעודת תואר ראשון שתוענק מטעם האוניברסיטה הפתוחה.

מעל 95 שילובים לתואר ראשון
תואר ראשון בניהול (מנהל עסקים)
בוגר תואר ראשון בניהול
בוגר תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול
בוגר תואר ראשון בניהול וכלכלה
בוגר תואר ראשון בניהול וסוציולוגיה
בוגר תואר ראשון בניהול וחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)
בוגר תואר ראשון בניהול ותקשורת
בוגר תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה
בוגר תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסי עבודה
בוגר תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בלוגיסטיקה
בוגר תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במדע המדינה
בוגר תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים
בוגר תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה
בוגר תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בתקשורת
בוגר תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה במשפט עסקי
בוגר תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחשבונאות
בוגר תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה בחינוך
בוגר תואר ראשון בניהול ובמדעי המחשב-מערכות ויישומים

תואר ראשון בכלכלה
בוגר תואר ראשון בכלכלה
בוגר תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה
בוגר תואר ראשון בכלכלה ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)
בוגר תואר ראשון  בכלכלה ובמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים
בוגר תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בניהול
בוגר תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה
בוגר תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה במדע המדינה
בוגר תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים
בוגר תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה
בוגר תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בתקשורת
בוגר תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בחשבונאות
בוגר תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה בחינוך
בוגר תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית
בוגר תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה כללית במדעי החברה
בוגר תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב-מערכות ויישומים

תואר ראשון במדעי החברה
בוגר תואר ראשון במדעי החברה
בוגר תואר ראשון במדעי החברה והרוח
בוגר תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת יחסים בין-לאומיים
בוגר תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה
בוגר תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית
בוגר תואר ראשון במדעי החברה עם התמקדות במדע המדינה וביחסים בינלאומיים
בוגר תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם התמקדות במדע המדינה וביחסים בינלאומיים
בוגר תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת חינוך: תכניות לימודים ושיטות הוראה
בוגר תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה
בוגר תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת תקשורת

תואר ראשון במדעי המדינה
בוגר תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים
בוגר תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובסוציולוגיה
בוגר תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובחינוך (במגמת  תכניות לימודים ושיטות הוראה)
בוגר תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובתקשורת
בוגר תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובמדעי המחשב-מערכות ויישומים

תואר ראשון בסוציולוגיה
בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה
בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)
בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים
בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה בכלכלה
בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה בניהול
בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה במדע המדינה
בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה בתקשורת
בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך
בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה בפסיכולוגיה
בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית  

תואר ראשון בפסיכולוגיה
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה
בוגר תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ובניהול
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ובכלכלה
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה)
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ובתקשורת
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ובחינוך (במגמת ליקויי למידה)
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב-מערכות ויישומים
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי החיים
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בניהול
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בכלכלה
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בסוציולוגיה
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדע המדינה
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה ביחסים בין-לאומיים
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בתקשורת
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה בחינוך
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה במדיניות ציבורית

תואר ראשון בתקשורת
בוגר תואר ראשון בתקשורת וסוציולוגיה
בוגר תואר ראשון בתקשורת ובחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) 
בוגר תואר ראשון בתקשורת ובמדעי המחשב-מערכות ויישומים

בוגר תואר ראשון בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה
בוגר תואר ראשון  B.SC בהנדסת תוכנה
בוגר תואר ראשון B.SC בהנדסת תעשייה וניהול

ייחודיות הלימודים במכללת רמת גן
מכללת רמת-גן, שפתחה את שעריה בשנת 1990, הייתה ראשונה למתן מענה מושלם לצרכי הסטודנטים. המכללה מאפשרת לסטודנטים ללמוד תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה, שהנו תואר ראשון מוכר, מוערך ויוקרתי, ללא מחסומי קבלה, תוך שילוב של לימודים ועבודה במשרה מלאה, וכל זאת בתנאים, בתמיכה וביחס של מכללה, עם לימודים פרונטאליים מוגברים ובשכר לימוד דומה או זהה לזה הנהוג באוניברסיטאות, שהוא כמחצית משכר הלימוד הנהוג במכללות הבלתי מתוקצבות. בזה ייחודה של המכללה. במכללת רמת גן הסטודנט הוא שקובע את משך הלימודים, ויכול לבחור האם לסיימם בתוך 3 שנים או להאריכם. המכללה מציעה שכר לימוד הדומה לזה שבאוניברסיטאות ותוכניות הלימוד במסלולים השונים גובשו במטרה לאפשר שילוב בין לימודים פרונטאליים לעבודה במשרה מלאה.

תכנית המקפצה
לימודים במכללת רמת גן מתבססים על ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה בשילוב עם מפגשים פרונטאליים. בנוסף, מפעילה המכללה, בשיתוף אגודת הסטודנטים את "תכנית המקפצה". תכנית זו הינה תכנית תגבורים בלעדית המוצעת כתוספת למערך השיעורים הרגיל, אשר הוכיחה עצמה כמשפרת את ציוני הסטודנטים ומעלה את אחוז הזכאים לתואר. תוכנית המקפצה משתמשת במכינות, שיעורי תגבור, מרתונים, אתר GOOL לתרגול ויזואלי של פתרון בחינות ואימון בלמידה - שירות הניתן באמצעות מרכז ההדרכה בלמידה.

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

אמנותית
קונבציונלית
יזמית
חוקרת
ריאלית
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2020 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | בניית אתריםבניית אתרים