תנאי קבלה לימודי כלכלה ומנהל עסקים

כמה פסיכומטרי צריך בשביל לימודי כלכלה ומנהל עסקים?

שילוב החוגים כלכלה ומנהל עסקים הוא שילוב מבוקש, במיוחד בקרב אלה שמעוניינים להשתלב בתחום הניהול. ריבוי הקורסים במתמטיקה הנלמדים במסגרת התוכנית מביא להדגשה של הציונים המתמטיים בתנאי הקבלה. היות שבוגרי התוכנית משתלבים בקלות במקומות עבודה לאחר סיום לימודיהם, מדובר בחוג מבוקש במיוחד שתנאי הקבלה אליו גבוהים.
הערה: גולש יקר, המידע בעמוד זה אינו בהכרח מדויק, והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.
עליך לוודא תנאי קבלה מדויקים אך ורק מול מוסדות הלימוד עצמם.
פירוט תנאי הקבלה במוסדות השונים:
פתיחה

תנאי קבלה אוניברסיטת בן גוריון בנגב

כלכלה - התמחות במנהל עסקים - סכם כמותי 620 + פסיכומטרי כללי רב תחומי 620 + ציון 80 לפחות במתמטיקה 4 יח"ל או ציון 70 לפחות ב-5 יח"ל
פתיחה

תנאי קבלה אוניברסיטת תל אביב

חתך קבלה: 650 מותנה בציון פסיכומטרי 620 ומעלה.
פסיכומטרי: 728 + בגרות.

חתך דחיה: 625
פסיכומטרי: 619
פתיחה

תנאי קבלה אוניברסיטת אריאל

בגרות: ממוצע 94 ומעלה
פסיכומטרי: ציון 600 ומעלה
ציון משולב: 580 ומעלה
פתיחה

תנאי קבלה אוניברסיטת חיפה

660 עם יחס של 1:3 מתמטי בין הבגרות לפסיכומטרי לטובת הפסיכומטרי + ציון 90 ומעלה בבחינה חוגית (ממ"י)
פתיחה

תנאי קבלה האוניברסיטה העברית בירושלים

תואר ראשון בכלכלת סביבה וניהול: ממוצע בגרות 10.00 או פסיכומטרי 650
תואר ראשון בכלכלת סביבה וניהול התמחות בביוטכנולוגיה: ממוצע בגרות 10.50 או פסיכומטרי 700
פתיחה

תנאי קבלה אוניברסיטת בר אילן

פתיחה

תנאי קבלה המרכז הבינתחומי הרצליה

  • 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה
  • קבלה ללא תלות בפסיכומטרי - מוצע בגרות 100 ו- 4 יח"ח במתמטיקה ציון 85 ומעלה ו- ראיון אישי 
  • פסיכומטרי 700 ומעלה - ציון 85 במתמטיקה 4 יח"ל. (למסלול דו-חוגי בקיימות וכלכלה נדרש גם ציון 70 במתמטיקה 5 יח"ל)
*לקבלת מידע מפורט יותר על תנאי הקבלה יש לפנות ישירות למכללה
פתיחה

תנאי קבלה המכללה האקדמית ספיר

תעודת בגרות מלאה בציון 80 ומעלה.
אנגלית: 4 יח"ל בציון 56 ומעלה.
ציון במבחן אמי"ר או ציון בבחינת הפסיכומטרי באנגלית.

מתמטיקה: 4 יח"ל בציון 65 ומעלה.
מועמדים בעלי 3 יח"ל ידרשו לעבור קורס "קדם מבוא למתמטיקה" ולסיימו בציון 70 ומעלה.

ציון 550 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית יוכל להוות חלופה לממוצע ציונים הנמוך מ-80.

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה: ידונו בועדת קבלה ויזומנו לראיון אישי על פי שיקולי המחלקה.


פתיחה

תנאי קבלה המכללה האקדמית תל חי

זכאות לתעודת בגרות מלאה.
ציון פסיכומטרי או תעודת סיום של מכינה קדם אקדמית.
השקלול בין הנתונים יעשה על ידי המכללה.

*מדובר בתנאי קבלה כלליים. למידע על מסלול ספציפי יש לפנות למכללה.
פתיחה

תנאי קבלה המרכז האקדמי רופין

תעודת בגרות: מלאה בממוצע של 101 לפחות.
ציון משוקלל: 108 ציון משוקלל בבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.
פסיכומטרי: בציון של 620 ומעלה.

מתמטיקה: המועמדים נדרשים  בציון של 70 לפחות ב-4 יח"ל.
מועמדים בעלי 4 יח"ל בציון 69 ומטה או בעלי 5 יח"ל בציון נכשל ידרשו לעמוד בהצלחה במבחן מעבר במתמטיקה.
מועמדים בעלי 3 יח"ל ידרשו ללמוד במכינת קיץ במתמטיקה ולעבור את המבחן הסופי.

במקרים חריגים תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציון נמוך יותר והם יוזמנו לוועדת קבלה.
פתיחה

תנאי קבלה המכללה האקדמית גליל מערבי

בגרות 82 ומעלה: לא ידרש ציון פסיכומטרי.
בגרות 7.8 - 8.2 : ציון 500 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית.
מועמדים בגילאי 30+ : ידרשו לסיים מכינה ייעודית בממוצע 78 ומעלה.
אנגלית: 4 יחידות לימוד- 60 ומעלה.
מתמטיקה: 4 יחידות לימוד- 60 ומעלה.
המועמדים הבאים ידרשו בבחינת מיון בהבעה עברית: מועמדים שקיבלו ציון פחות מ-70 ב-2 יחידות לימוד בהבעה עברית, מועמדים ששפת ההוראה בבינ"ס שבו למדו אינה עברית.
מועמדים מבוגרים בעלי ניסיון עבודה רב בתחומים כלכליים-פיננסיים: יבחנו על ידי ועדת קבלה.
פתיחה

תנאי קבלה המכללה האקדמית אחוה

* יש אפשרות ללמוד לכלכלה וניהול בתואר חד חוגי או בתואר דו חוגי משולב.
תעודת בגרות מלאה
ציון פסיכומטרי 
אין חובת פסיכומטרי- לבעלי תעודת בגרות בממוצע 100+
אנגלית: 4 יחידות לימוד
ועדת קבלה
מבחן מיון למועמדים ללימודים במחלקות במדעי הרוח
מועמדים בני 30+ שאינם זכאים לתעודת בגרות: ירשמו למכינה ייעודית

אפיק קבלה בהעדפה מתקנת
מכללת אחוה מציעה תנאי קבלה מיוחדים למועמדים מרקע סוציו- אקונומי נמוך. תנאי הקבלה מתייחסים לתקופה בה המועמד למד בבית ספר תיכון בלבד.
מועמדים בגילאי 28 ומטה
מועמדים הרשומים לתואר ראשון במכללה
מועמדים ללא השכלה אקדמית מלאה/חלקית
מועמדים לעתודה אקדמית

סטודנט שלא עומד בתנאי הקבלה, יוכל להשתלב במכינה ייעודית לחינוך.
פתיחה

תנאי קבלה המכללה האקדמית עמק יזרעאל

ציון 600 בפסיכומטרי או 
ציון 540 בפסיכומטרי בשילוב ציון ממוצע בגרות משוקלל 550 ומעלה או
ממוצע גולמי 90 ומעלה בתעודת הבגרות או המכינה
ציון 100 ומעלה בפרק הכמותי בפסיכומטרי 
אפשרות לועדת חריגים למועמדים שלא עומדים בדרישות הקבלה

קבלה ללא פסיכומטרי:
מועמדים אשר ברשותם תעודת מצרף, יוכלו לבדוק קבלה על סמך התעודה שתהווה חלופה לפסיכומטרי.
מכינה קדם אקדמית של האקדמית עמק יזרעאל תעודת בגרות.
פתיחה

תנאי קבלה המסלול האקדמי המכללה למינהל

*תנאי הקבלה מתייחסים למסלול במנהל עסקים.

על המועמד להציג ציון "עובר" ב- 4 יחידות לימוד באנגלית וציון של 85 לפחות בפרק האנגלית בפסיכומטרי/185 במבחן אמי"ר. 
מועמד בעלי תעודת בגרות מלאה וציון פסיכומטרי, הממוצע יחושב על פי נוסחא של המכללה.
או מועמדים אשר ממוצע הבגרות שלהם הוא לפחות 85 + ראיון אישי.

סיכויי קבלה
לימודי כלכלה ומנהל עסקים נחשבים למסלול לימוד מבוקש במיוחד, ועל כן תנאי הקבלה נחשבים לגבוהים יחסית. עם זאת, במכללות תנאי הקבלה מקלים יותר ולעתים ניתן להתקבל על סמך ציון בגרות או ציון פסיכומטרי בלבד, אם אלו גבוהים דיים. כך למשל, בחלק ממוסדות הלימוד, ממוצע בגרות של 90 ומעלה יספיק לקבלה למסלול גם ללא ציון פסיכומטרי, וציון של 600 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית יספיק לקבלה גם ללא הצגה של ממוצע בגרות. כמו כן, ישנם מוסדות לימוד המציעים לימודי כלכלה בלי פסיכומטרי או לימודי מנהל עסקים בלי פסיכומטרי.
ייעוץ לימודים חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
 אני מאשר את תנאי השימוש באתר

פורום ייעוץ לימודים

בר // בתאריך 23.06.2017 בשעה 14:55
ליעד // בתאריך 17.06.2017 בשעה 16:13
אורחת // בתאריך 15.06.2017 בשעה 10:52
רועי // בתאריך 06.06.2017 בשעה 16:47
מור // בתאריך 05.06.2017 בשעה 16:23

עדיין מתלבט? ייעוץ לימודים אישי חינם

 אני מאשר את תנאי השימוש באתר