ייעוץ לימודים חינם
ייעוץ לימודים חינם

המכללה האקדמית לחינוך גורדון

תואר ראשון B.Ed להוראה בבית ספר יסודי ועל יסודי

המכללה האקדמית לחינוך גורדון מציעה לימודי תואר ראשון B.Ed (בוגר חינוך) במסגרת מסלול בית ספר יסודי (כיתות א' – ו') ועל יסודי (כיתות ז' - י') במתכונת דו חוגית (למעט אנגלית). לבוגרים במסלול תוענק תעודת תואר ראשון ותעודת הוראה.

על הסטודנטים לבחור בשני חוגי התמחות מהמקצועות הבאים
ספרות
מקרא
תקשורת וחינוך
מדעים
מתמטיקה
אנגלית (חד חוגי)
לשון
תרבות ישראל ומורשתו
רב-תחומי

החוג לספרות
לימודים במסגרת החוג לספרות ניתן ללמוד במסלול להוראת בית ספר יסודי – כיתות א' – ו' או במסלול להוראת בית ספר על יסודי – כיתות ז' – י'. סטודנטים הלומדים בחוג לספרות רוכשים את עקרונות היסוד של ארגון טקסט ספרותי ושל סוגות (ז'אנרים) ספרותיים. נושאים עיקריים עליהם ניתן דגש רב במהלך הלימודים על יצירות הלקוחות מתכניות הלימודים של בתי הספר וספרות ילדים על סוגיה.

נושאי הלימוד
במהלך הלימודים בחוג לספרות במסלול לימודי תואר ראשון, יילמדו נושאי השירה, מבוא לפרוזה, מבוא לספרות עממית, מבוא לספרות ילדים, מבוא לדרמה, הבלדה, שירת ביאליק, הסיפור הקצר, הרומן הישראלי, סוגיות בשירה העברית, המיתוס מן העולם הקדום למודרני ועוד.

החוג למקרא
לימודים במסגרת החוג למקרא ניתן ללמוד במסלול להוראת בית ספר יסודי – כיתות א' – ו' או במסלול להוראת בית ספר על יסודי – כיתות ז' – י'. סטודנטים הלומדים בחוג למקרא רוכשים רקע בתחום חקר המקרא ופרשנותו היהודית בהיסטוריה של תקופת המקרא ובמורשת הספרותית של ספר הספרים.

נושאי הלימוד
במהלך הלימודים בחוג למקרא במסלול לימוד תואר ראשון, יילמדו נושאי המבוא למקרא, העיצוב האומנותי של סיפורי המקרא, ספרות המקרא על רקע המזרח הקדום ותרבותו, פרשיות בחקר החוק המקראי, קריאה ספרותית בסיפור יציאת מצריים, סיפורי אליהו ואלישע, עיונים בספר עמוס, סוגיות מוסריות במקרא, חורבן, גלות וגאולה, עיון משווה אדם וגורלו בספרות החכמה, חיי הכלל והפרט בראי השירה ועוד.

החוג לתקשורת ולחינוך
לימודים במסגרת החוג לתקשורת ניתן ללמוד במסלול להוראת בית ספר יסודי – כיתות א' – ו' או במסלול להוראת בית ספר על יסודי – כיתות ז' – י'. סטודנטים הלומדים בחוג לתקשורת וחינוך ייחשפו לתחום האקדמי של לימודי התקשורת ויילמדו להבין את הסביבה התקשורתית בה חיים ילדים ובני נוער כיום. הלימודים בחוג לתקשורת וחינוך יציידו את בוגרי החוג בכלים הביקורתיים הנחוצים להתמודדות עם מסרי התקשורת המודרנית אשר משפיעה רבות על חיי החברה כיום ודרך כך יסייעו בחינוך דור הילדים ובני הנוער.

נושאי הלימוד
במהלך לימודיהם, יירכשו הסטודנטים מיומנויות פדגוגיות וילמדו כיצד להשתמש באמצעי התקשורת ככלי הוראה. עוד ילמדו את נושא ההפקה העצמית של תוצרי התקשורת לטובת קהילת בית הספר. בחוג לתקשורת וחינוך במכללה האקדמית לחינוך גורדון משלבים הלימודים קורסים עיוניים לצד התנסות מעשית במדיומי התקשורת השונים באמצעות סדנאות הפקה שונות – צילום ועריכת וידאו, צילום אומנותי, כתיבה עיתונאית ועוד.

בתכנית הלימודים של החוג לתקשורת וחינוך נכללים בין השאר קורסים המלמדים תקשורת המונית בנושאי עיתונות, טלוויזיה וקולנוע, כתיבה ואתיקה עיתונאית, סדנת רטוריקה ותרבות הדיבור ועוד. דגש רב יינתן על אופן שילוב התקשורת בדרכי החינוך וההוראה.  בין תכני הלימוד בחוג לתקשורת וחינוך יועברו בין השאר נושאי מבוא לתקשורת המונים, עקרונות בהוראת צריכה נבונה, סדנה להפקת ווידאו, עיתון בית הספר, חינוך לתקשורת כתיבה ואתיקה עיתונאית, סדנת רטוריקה ותרבות הדיבור, מבוא למדיום הצילום, יסודות המבע הקולנועי ועוד.

החוג למדעים
לימודים במסגרת החוג למדעים ניתן ללמוד במסלול להוראת בית ספר יסודי – כיתות א' – ו' בלבד. סטודנטים הלומדים בחוג למדעים יוכשרו כמורים למקצוע המדעים בבתי הספר היסודיים בארץ. תכנית הלימודים משלבת את תחומי המדע, הטכנולוגיה, החברה והסביבה וכוללת מגוון רחב של קורסים בנושאים שונים הקשורים בתחום המדעים – מושגי יסוד, עקרונות, תופעות ותהליכים, בזיקה להוראה בבתי הספר ולרלוונטיות בחיי היום יום בסביבה.

במסגרת הלימודים בחוג למדעים, ירכשו הסטודנטים בסיס ידע רחב בנושאים המדעיים בצורה חווייתית באמצעות סדנאות התנסותיות ושיעורים במעבדה. שיטות ההוראה דרכן מועברים תכני הלימוד בחוג למדעים הינן עדכניות ומגוונות והתכנים מותאמים לתכנית הלימודים הרשמית של בתי הספר היסודיים. תכנית הלימודים כוללת שיעורים עיוניים לצד שיעורים מעשיים, קורסים מקוונים וסיורים לימודיים.

נושאי הלימוד
במהלך הלימודים בחוג למדעים במכללה האקדמית לחינוך גורדון יועברו בין השאר נושאי הלימוד הבאים: מדעי החומר, גוף האדם, מבנה הצמח ותפקודו, מדע וטכנולוגיה, טבע וסביבה, ביולוגיה של התא, חשמל ומגנטיות, אקולוגיה ואיכות הסביבה, אסטרונומיה, זיאולוגיה ומיניות האדם.

החוג למתמטיקה
לימודים במסגרת החוג למתמטיקה ניתן ללמוד במסלול להוראת בית ספר יסודי – כיתות א' – ו' או במסלול להוראת בית ספר על יסודי – כיתות ז' – י'. במהלך הלימודים בחוג למתמטיקה במכללה האקדמית גורדון, ירכשו הסטודנטים ידע במתמטיקה וחינוך. סטודנטים במסלול להוראת בית ספר יסודי א' – ו' ילמדו את אופן הבניית הידע של הלומד מהשלבים האינטואיטיביים למבנה הלוגי של המקצוע. סטודנטים במסלול להוראת בית ספר על יסודי ז' – י', ילמדו את אופן ההרחבה וההעמקה של הידע הלוגי והדדוקטיבי של המקצוע.

תכנית הלימודים בחוג למתמטיקה בנויה בצורה שתאפשר לסטודנטים לפתח את כישורי החשיבה המתמטית שברשותם ותקנה להם כלים אשר יסייעו להם לפתח את החשיבה המתמטית אצל תלמידיהם. עוד יכירו הסטודנטים את מבנה תכניות הלימודים במתמטיקה בבית הספר היסודי והעל יסודי וילמדו במיוחד דרכי הוראה מעניינות ומאתגרות באמצעותן יוכלו ללמד את המקצוע לתלמידיהם. בנוסף יילמדו מיומנויות חקר, שאילת שאלות, הנמקה והצדקה וראיית הסביבה היום יומית כסביבה לימודית לבניית מושגים מתמטיים.

נושאי הלימוד
במהלך הלימודים בחוג למתמטיקה במכללה האקדמית גורדון, יילמדו הנושאים הבאים: תורת המספרים, תורת הקבוצות, ממספרים לפעולות, משחקי חשיבה במתמטיקה, תפיסות מוטעות במתמטיקה, גיאומטריה, גישה אינטואטיבית בגיאומטריה, ממספרים למשתנים, פונקציות וגרפים, לוגיקה, הוראת המתמטיקה, מודלים לפתרון בעיות, תולדות המתמטיקה, מבנים מתמטיים ועוד.

החוג לאנגלית (חד חוגי)
לימודים במסגרת החוג לאנגלית ניתן ללמוד במסלול להוראת בית ספר יסודי – כיתות א' – ו' או במסלול משולב להוראת בתי ספר יסודיים ועל יסודיים ג' – י', שניהם במתכונת חד חוגית בלבד. הסטודנטים הלומדים בחוג לאנגלית במכללה האקדמית גורדון מוכשרים כמורים לאנגלית במערכת החינוך באחד המקצועות הנחשבים והנדרשים ביותר! 

תכנית הלימודים בחוג לאנגלית מקנה לסטודנטים ידע בתחום הדיסציפלינה וידע תיאורטי ומעשי בתחום הוראת האנגלית. עם סיום הלימודים בחוג לאנגלית, תהיה באמתחת הבוגרים שליטה בשפה האנגלית והכלים שיטות הוראה שונות לצד הספרות והתרבות האנגלית. במהלך לימודיהם מקבלים הסטודנטים הכשרה מקיפה בהוראת השפה ורוכשים מיומנויות שפה ברמה גבוהה ביותר. תכנית הלימודים בחוג לאנגלית כוללת מגוון קורסים רחב העוסקים בהעשרת השפה האנגלית, הבלשנות, הספרות והתרבות האנגלית וכמו כן קורסי חינוך והוראה אשר אף הם מועברים לסטודנטים בשפה האנגלית.

נושאי הלימוד
במהלך הלימודים בחוג לאנגלית במכללה האקדמית לחינוך גורדון, יילמדו בין השאר ספרות ילדים באנגלית, פסיכולינגוויסטיקה וקשיים בלימוד שפה זרה, רכישת קריאה וכתיבה בשפה זרה, דרמה ופרוזה באנגלית, דרמה יוצרת, הוראה בכיתות הטרוגניות ועוד.

הלימודים לתואר ראשון בוגר חינוך עם התמחות בחוג האנגלית מתקיימים במתכונת חד חוגית בלבד ולא ניתן לשלב במסגרתם חוג לימודים נוסף!

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

אמנותית
קונבציונלית
יזמית
חוקרת
ריאלית
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2019 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | בניית אתריםבניית אתרים