ייעוץ לימודים חינם
ייעוץ לימודים חינם

המסלול האקדמי המכללה למינהל

המסלול האקדמי המכללה למינהל

חתכי קבלה בביה'ס למנע'ס - תואר ראשון
תעודת בגרות - של משרד החינוך והתרבות בתנאי שבחינת הבגרות באנגלית היא ברמה של 4 יחידות לימוד בציון עובר לפחות.
מבחן אמי'ר - בציון 190 נקודות לפחות או 90 בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית.
בחינה פסיכומטרית - מהווה יתרון.

בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
תואר 'בוגר' ממוסד אקדמי ישראלי מוכר להשכלה גבוהה.
ציון גמר 'טוב' (75) לפחות, בתואר הראשון.
או: ציון גמר 70 לפחות, לבוגר תואר ראשון, בעל רשיון מקצועי המוענק על עמידה בבחינות חיצוניות (כדוגמת עורכי דין, רופאים ורואי חשבון). תנאי הרישום של מועמד בעל תעודת תואר 'בוגר' ממוסד אקדמי בחו'ל יידונו בנפרד, כל מקרה לגופו. ייתכנו תנאים ייחודיים נוספים לתוכניות ההתמחות השונות.
בחינת GMAT: כל המועמדים חייבים בבחינת GMAT . ביה'ס יתחשב גם בחלק הכמותי של הבחינה. פטור מבחינת ה- GMAT יוענק למועמד העונה על הקריטריונים הבאים: מועמד מצטיין בלימודי התואר הראשון. או: ציון ממוצע 85 לפחות בלימודי התואר הראשון בתחום רלבנטי לאחת מתוכניות ההתמחות.
חדש! מוסמך במנהל עסקים מחקרי - עם תזה.
התנאים הנ'ל תקפים גם לתוכנית עם תזה.
הרישום לתוכנית זו מותנה בהשגת ציון ממוצע משוקלל 80 לפחות בלימודי הליבה(בהיקף של 22 ש'ס לפחות). יתקיים גם ראיון אישי.

בית הספר למשפטים- תואר ראשון
תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל 90 ומעלה, ציון פסיכומטרי 600 ומעלה, וציון 120 ומעלה בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל 94 ומעלה וציון בבחינת אמי'ר 220 ומעלה.
בעל תואר ראשון מאוניברסיטה (בארץ או בחו'ל), המוכרת ע'י המועצה להשכלה גבוהה.

חדש: תואר ראשון במשפטים לבעלי תואר אקדמי
בעל תואר ראשון בממוצע 75 ומעלה ממוסד אקדמי (בארץ או בחו'ל) המוכר ע'י המועצה להשכלה גבוהה וראיון אישי.

בית הספר למשפטים - תואר שני
תואר 'בוגר' L.L.B ממוסד אקדמי ישראלי מוכר ללימודי משפטים.
ציון גמר 80 לפחות בלימודי הבוגר.
בוגר בעל ציון ממוצע בין 75 ל- 80 יוכל להגיש מועמדותו לועדת קבלה מיוחדת שתהיה רשאית לקבלו לתוכנית, מטעמים ראויים ובמקרים חריגים. תנאי רישום של מועמד בעל תואר L.L.B ממוסד אקדמי בחו'ל יידונו בנפרד, כל מקרה לגופו.

החוג למדעי ההתנהגות
צמ'מ 83 ומעלה.
זכאות לתעודת בגרות וציון 550 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית.
ממוצע משוקלל של בגרות מציון 85 ומעלה - ללא פסיכומטרי.
בכל מסלולי הקבלה נדרש ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי או 185 באמי'ר/אמיר'ם.

לימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה ואכיפת חוק
צמ'מ 83 ומעלה.
זכאות לתעודת בגרות וציון 550 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית.
ממוצע משוקלל של בגרות מציון 85 ומעלה.
בכל מסלולי הקבלה נדרש ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי או 185 באמי'ר/אמיר'ם.

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
תואר 'בוגר' בציון ממוצע 80 לפחות ממוסד אקדמי ישראלי מוכר להשכלה גבוהה.
ראיון קבלה.

החוג לכלכלה
צמ'מ 83 ומעלה.
זכאות לתעודת בגרות וראיון אישי.
בכל מסלולי הקבלה נדרש ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי או 185 באמי'ר/אמיר'ם.

בית הספר לתקשורת
צמ'מ 85 ומעלה ומינימום 85 בחלק האנגלית של מבחן הפסיכומטרי.
ממוצע בגרות משוקלל 90 ומעלה ועמידה בבחינת אמי'ר בציון 185 נקודות.
כל סטודנט חייב בלימודי אנגלית כשפה זרה עד תום שנה'ל הראשונה.(אלא אם נקבע אחרת ע'י ועדת ההוראה).

החוג למדעי המחשב
בעל תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך מחו'ל המוכרת ע'י משרד החינוך, או תעודת סיום של מכינה שציוניה מוכרים ע'י משרד החינוך.
בעל ציון של 600 לפחות בבחינה פסיכומטרית תקפה, 120 לפחות בחלק הכמותי וציון 90 לפחות בחלק האנגלית של הבחינה.
עולים חדשים - בחינת יע'ל בציון 60 לפחות.

החוג לעיצוב פנים
ציון משוקלל של תוצאות הבחינה הפסיכומטרית, ממוצע בגרות משוקלל וציוני המבחנים הייעודיים שמקיים החוג.
זכאות לתעודת בגרות וציון 185 באמי'ר /אמיר'ם , כמו כן, ציון משוקלל של המבחנים הייעודיים שמקיים החוג.
מבחנים ייעודיים: מבחן ברישום, מבחן עיצובי, תיק עבודות, ראיון אישי.
כל סטודנט חייב בלימודי אנגלית כשפה זרה עד תום שנה'ל הראשונה.
הערה: אין חתך קבלה אוטומטי מאחר וכולם מחויבים לעבור מבחנים ייעודיים שמקיים החוג.

משפטים ומנע'ס- חשבונאו
תעודת בגרות בממוצע משוקלל 92 ומעלה.
ציון 600 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.
ציון של 110 ומעלה בחלק הכמותי וציון של 120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית.
תואר ראשון מציון 75 ומעלה.
מספר המקומות בתוכנית מוגבל, יתקבלו מועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר.
כל סטודנט חייב בלימודי אנגלית כשפה זרה עד תום שנה'ל הראשונה.

משפטים ותקשורת
כל המועמדים לתוכנית המשולבת במשפטים ובתקשורת נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:
תעודת בגרות בממוצע משוקלל 92 ומעלה, ציון פסיכומטרי 600 ומעלה וציון 120 ומעלה באנגלית.
תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל 92 ומעלה וציון בבחינת אמי'ר של 220 ומעלה.
תואר ראשון מציון 75 ומעלה.
כל סטודנט חייב בלימודי אנגלית כשפה זרה עד תום שנה'ל הראשונה.

חדש- משפטים וכלכלה
תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל 92 ומעלה, ציון פסיכומטרי 600 ומעלה.
תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל 94 ומעלה וציון בבחינת אמי'ר 220 ומעלה.
תידון מועמדותם של מי שאינו עומד בתנאי הרישום(ובתנאי שממוצע הבגרות המשוקלל לא יפחת מ-90 וציון אנגלית באמי'ר 211 ומעלה) בכפוף למעבר לראיון אישי.
תואר ראשון מציון 75 ומעלה.
כל סטודנט חייב בלימודי אנגלית כשפה זרה עד תום שנה'ל הראשונה.

תואר ראשון במשפטים L.L.B ותואר שני במנע'ס M.B.A
התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בתואר ראשון בביה'ס למשפטים, אשר בתום שנה ללימודיהם בתואר הראשון השיגו ציון ממוצע של 85 לפחות.

 

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

אמנותית
קונבציונלית
יזמית
חוקרת
ריאלית
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2018 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | בניית אתריםבניית אתרים