ייעוץ לימודים חינם
ייעוץ לימודים חינם

אוניברסיטת בר אילן

תנאי קבלה

כדי להתקבל לאוניברסיטת בר אילן יש לעמוד בתנאי קבלה מסוימים. ישנם תנאי קבלה כלליים לאוניברסיטה וישנם תנאי קבלה המיוחדים ליחידות אקדמיות ולחוגים מסוימים.

הערה: גולש יקר, המידע בעמוד זה אינו בהכרח מדויק, והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד. עליך לוודא תנאי קבלה מדויקים אך ורק מול מוסדות הלימוד עצמם.

תנאי קבלה כלליים
המועמד חייב להיות בעל ציון בבחינה הפסיכומטרית וציון 85 ומעלה בפרק האנגלית.
המועמד חייב להיות בעל תעודת בגרות מלאה בהיקף של 20 יחידות ויותר ותכלול את כל מקצועות החובה של משרד החינוך ובתנאי שיהיו בה:
1. אנגלית ברמה של 4 או 5 יחידות.
2. מתמטיקה ברמה של 3 יחידות ומעלה.
3. בחינה בהיקף מוגבר (4 או 5 יחידות) במקצוע נוסף לבחינה בשפה זרה (אנגלית) ולבחינת
החובה בעברית. המקצוע המוגבר יכול להיות מקצוע כלשהו, כולל אחד ממקצועות החובה. צירוף מקצועות לא ייחשב כמקצוע מוגבר.
4. בחינה אחת לפחות (או עבודה) במקצוע כללי (ברמה של 2 יחידות או יותר) מהמקצועות: אלקטרוניקה, אמנות, ביולוגיה, ביולוגיה חקלאית, בקרת תהליכים, גיאוגרפיה, גיאולוגיה, היסטוריה (ברמה של 4 יחידות או יותר, אשר 2 מהן לפחות הן בהיסטוריה כללית), חקלאות, חשמל, יסודות תורת המחשב, כימיה, כימיה טכנולוגית, כלכלה, לימודי הסביבה, מדע המדינה, מדעי החברה, מדעי החיים והחקלאות, מוסיקה, מחשבים, מיכשור ובקרה, מינהל וכלכלה, מכניקה, מכשירים ופיקוד, ניהול, סוציולוגיה, ספרות (ברמה של 4 יחידות או יותר, אשר 2 מהן לפחות הן בספרות כללית) ספרות התיאטרון, עולם הערבים והאיסלם, עיבוד נתונים אוטומטי, פילוסופיה, פיזיקה, פרקי מכונות וחוזק חומרים, פסיכולוגיה, קולנוע, שפה זרה נוספת בתכנית מורחבת (4 יחידות או יותר), תולדות האיסלם, תולדות האמנות, תולדות המזרח התיכון, תולדות התיאטרון, תיאטרון, תכנון ותכנות מערכות, תרמודינמיקה.

חישוב ממוצע הבגרות
בחישוב הממוצע יכללו ציוני בחינות הבגרות. לציונים במקצועות שנלמדו ברמה מוגברת תינתן תוספת עבור בחינות (או עבודות גמר) ברמה של 4 יחידות ומעלה. לציון ברמה של 4 יחידות יתווסף ציון אחד (לדוגמה: ציון 8 יהפוך ל-9). לציון ברמה של 5 יחידות ומעלה יתווספו שני ציונים (לדוגמה: ציון 9 יהפוך ל-11). יוצאים מהכלל: תנ"ך, תלמוד, תושב"ע, מחשבת ישראל, מתמטיקה, אנגלית. עבור מקצועות אלה התוספת היא: עבור 4 יחידות יתווסף 1.25 ציון (לדוגמה: ציון 8 יהפוך ל-9.25). עבור 5 יחידות ומעלה יתווספו 2.5 ציונים (לדוגמה: ציון 9 יהפוך ל-11.50). לא תינתן תוספת ציון על צירוף של מקצועות או על ציון שהוא נמוך מ-60 (6.0). מחשבון ממוצע הבגרות באתר של אוניברסיטת בר אילן.

פירוט החישוב
1. הוסף לציוניך את התוספות
2. כפול את הציון שקיבלת בכל אחד מהמקצועות בהם נבחנת בבחינת הבגרות, ו/או בעבודת-גמר, במספר יחידות הלימוד.
3. חבר את המכפלות
4. סכם את מספר יחידות הלימוד בכל המקצועות בהם נבחנת בבחינת הבגרות ו/או עבודת-גמר (לפחות 20 יחידות) ובתנאי שיענה על הדרישות המפורטות בהוראות ההרשמה הכלליות
לתואר ראשון, בסעיף הזכאות לתעודת בגרות.
5. חלק את סכום המכפלות שקיבלת, בסכום יחידות הלימוד.
6. חישוב ממוצע הבגרות יחושב כממוצע בגרות אופטימלי, כלומר הממוצע הגבוה ביותר מבין הממוצעים האפשריים ובתנאי שייתקימו התנאים הבאים:
א. בחישוב הממוצע ייכללו מקצועות החובה
ב. יושמטו ציוני המקצועות הגורמים להורדת הממוצע
ג. סה"כ יחידות הלימוד לפי סעיף א' ו-ב' הנ"ל הוא 20 ומעלה

מקצועות החובה שאין אפשרות להשמיטם בחישוב ממוצע הבגרות האופטימלי: תנ"ך, הבעה עברית, אנגלי,  שפה זרה (למי שלא נבחנו באנגלית או למי שנבחנו באנגלית בפחות מ-4 יח"ל), ערבית (לבעלי תעודת בגרות ערבית), מתמטיקה, תולדות עם ישראל/ידע העם והמדינה, אזרחות, ספרות או מחשבת ישראל (אם לא נבחנו בספרות ב-3 יח"ל לפחות).

חישוב סיכויי קבלה

חתכי קבלה
תואר ראשון בתנ"ך - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בתלמוד - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בתורה שבעל פה - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון במחשבת ישראל - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בתולדות ישראל - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בלשון עברית - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה), ציון 90 ומעלה במבחן הבגרות בעברית
תואר ראשון בספרות עם ישראל - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
החוג הרב תחומי במדעי היהדות - סף קבלה: 44, סף דחייה :43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
המחלקה לאמנות יהודית - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון - סף קבלה: 48, סף דחייה: 47.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בפילוסופיה - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בספרות משווה - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בלימודי מידע - סף קבלה: 56, סף דחייה: 49.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה), ראיון אישי אם יש צורך
תואר ראשון בהיסטוריה כללית - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בערבית - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בבלשנות וספרות אנגלית - סף קבלה: 57, סף דחייה: 56.99
תואר ראשון בתרבות צרפת - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99
תואר ראשון בלימודים קלאסיים - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון במוזיקה - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה), מבחן כניסה ביסודות המוזיקה, פיתוח שמיעה ותיאוריה
תואר ראשון בפסיכולוגיה - סף קבלה: 75, סף דחייה: 73
תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולגיה - סף קבלה: 48, סף דחייה: 47.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.8 ומעלה)
תואר ראשון בכלכלה - סף קבלה: 70, סף דחייה: 60. הקבלה למחלקה מתבססת על קריטריון קבלה המורכב מהציון הפסיכומטרי בדגש על החלק הכמותי מתוך הפסיכומטרי, ממוצע ציוני הבגרות, ציון הבגרות במתמטיקה, מספר יחידות הלימוד במתמטיקה ובמסלול אליו הוא מבקש להתקבל ובמספר המקומות הפנויים במחלקה.
תואר ראשון בתקשורת - סף קבלה: 57, סף דחייה: 55 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 10.4 ומעלה)
תואר ראשון במדעי המדינה - סף קבלה: 50, סף דחייה: 48 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 10.3 ומעלה)
תואר ראשון בקרימינולוגיה - סף קבלה: 55, סף דחייה: 53 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.8 ומעלה)
תואר ראשון בגאוגרפיה - סף קבלה: 44, סף דחייה: 43.99 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה)
תואר ראשון בעבודה סוציאלית - סף קבלה: 69, סף דחייה: 67
בית הספר לחינוך - תואר ראשון בייעוץ חינוכי - סף קבלה: 61.5, סף דחייה: 59.5. תואר ראשון בחינוך מיוחד - סף קבלה: 61.5, סף דחייה: 59.5
תואר ראשון במשפטים: סף קבלה: 76, סף דחייה: 75.99, פסיכומטרי 600 ומעלה, מועמדים שנדחו וציונם המשוקלל 71 ומעלה, יוכלו להתקבל בתנאי שיעמדו בהצלחה בקורס מכינה
תואר ראשון בהנדסת מחשבים: סף קבלה: 67.8, סף דחייה: 63, מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון הבגרות כפול מספר היחידות): 380, ציון מינימלי בפסיכומטרי: 650, לחסרי ציון בפיזיקה בתעודת הבגרות הקבלה מותנית בעמידה בהצלחה בקורס הכנה בפיזיקה
תואר ראשון בהנדסת חשמל: סף קבלה: 67.8, סף דחייה: 63, מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון הבגרות כפול מספר היחידות): 380, ציון מינימלי בפסיכומטרי: 650, לחסרי ציון בפיזיקה בתעודת הבגרות הקבלה מותנית בעמידה בהצלחה בקורס הכנה בפיזיקה
תואר ראשון בהנדסת חשמל עם פיזיקה (מסלול מצטיינים - קבלה פרטנית): סף קבלה: 100, סף דחייה: 63, מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון הבגרות כפול מספר היחידות): 380, ציון מינימלי בפסיכומטרי: 700, ציון 80 ומעלה ב-5 יחידות לימוד במתמטיקה או ציון 90 ב-4 יחידות במתמטיקה, ציון 80 ומעלה ב-5 יחידות בפיזיקה
תואר ראשון בהנדסת חשמל עם מתמטיקה (מסלול מצטיינים - קבלה פרטנית): סף קבלה: 100, סף דחייה: 63, מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון הבגרות כפול מספר היחידות): 380, ציון מינימלי בפסיכומטרי: 700, ציון 80 ומעלה ב-5 יחידות לימוד במתמטיקה או ציון 90 ב-4 יחידות במתמטיקה, ציון 80 ומעלה ב-5 יחידות בפיזיקה
תואר ראשון בכימיה: סף קבלה: 58, סף דחייה: 56, מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון הבגרות כפול מספר היחידות): 320, ציון מינימלי בפסיכומטרי: 525
תואר ראשון במתמטיקה: סף קבלה: 56, סף דחייה: 54, מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון הבגרות כפול מספר היחידות): 320 (קבלה ללא פסיכומטרי: מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 10 ומעלה וציון 90 ומעלה ב-5 יחידות בגרות)
תואר ראשון במדעי המחשב: סף קבלה: 73, סף דחייה: 71, מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון הבגרות כפול מספר היחידות): 320, ציון מינימלי בפסיכומטרי: 620
תואר ראשון במדעי החיים: סף קבלה: 58.5, סף דחייה: 56.5
המגמה לאופטומטריה: סף קבלה: 61.3, סף דחייה: 59.3, מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון הבגרות כפול מספר היחידות): 340, ציון מינימלי בפסיכומטרי: 600, מתמטיקה ברמה של 4 או 5 יחידות

רוצה לדעת מה מתאים לך ללמוד?

אמנותית
קונבציונלית
יזמית
חוקרת
ריאלית
חברתית
רוצה לדעת איזה טיפוס את?
אני חושבת שאהיה טובה בעבודה הדורשת סדר ודקדקנות
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
הבנה של תופעה מדעית תסב לי הנאה וסיפוק
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני מקווה שיתפנה לי קצת זמן כדי לסדר את מסמכיי או לבדוק את חשבונותיי
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
כל יצירה המוצגת במוזיאון היא יצירת אמנות מעצם הצגתה שם
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני רוצה לחפש דרכים יצירתיות להביע את עצמי בצורה מקורית
מסכימה מאוד
מסכימה
ניטרלי
לא מסכימה
לא מסכימה כלל
אני:
זכר
זכר
נקבה
נקבה
ייעוץ לימודים אישי חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
2019 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | בניית אתריםבניית אתרים