הרשמה להשלמת בגרויות

כיצד נרשמים לשם השלמת בגרויות?

מי שנבחן בבחינות הבגרות שלא במסגרת אינטרנית נחשב לנבחן אקסטרני. הנבחן האקסטרני, ללא קשר למסגרת בה הוא בחר להשלים את הבגרויות, נדרש להשלים מספר פרוצידורות על מנת שיוכל להבחן. פתיחתו של תיק נבחן אינה מהווה הרשמה לבחינות. הרשמה לבחינות מתבצעת על ידי תשלום שוברי ההרשמה למקצועות שבהם רוצה הנבחן להיבחן במועד המסוים.

התשלום באמצעות השוברים ייעשה בבנק הדואר, בתאריכים הנקובים על גבי השובר. ההרשמה נערכת במועדים הבאים- למועד הקיץ: מ 1 בינואר ועד 1 במרץ ולמועד החורף: מ 1 באוגוסט ועד 31 באוקטובר. בכל שנה עשויים לחול שינויים במועדי ההרשמה או במועדי הבחינות. על הנבחן לעקוב אחר הפרסומים בעיתונים ואחר מועדי ההרשמה המפורסמים בשלוחת הבחינות.
 

מי רשאי להירשם?

נבחנים שלא סיימו את לימודיהם בבית ספר אינטרני, מעל גיל 16 נדרשים לפתוח תיק נבחן; כמו כן, נבחנים שסיימו כיתה י'ב בבית ספר על יסודי אינטרני מבלי שהשלימו את בחינות הבגרות ושאינם מעונינים להשלימן במסגרת בית ספר זה נדרשים לפתוח תיק נבחן; נבחנים שסיימו כיתה י'ב בבית ספר אינטרני, ובמסגרת לימודיהם ניגשו לחלק מבחינות הבגרות או לכולן, יוכל להשלים את תעודת הבגרות או לשפר את ציוניו במעמד של 'נבחן משנה' בבית הספר האינטרני בו למד, ולא יפתח תיק נבחן אקסטרני.

חשוב לשים לב - ברגע שנפתח תיק נבחן אקסטרני, לא יוכל הנבחן לשוב ולהיבחן במסגרת בית הספר ולכן מומלץ לתלמיד שנבחן בעבר בבית ספר אינטרני לבדוק את האפשרות להיבחן בבית ספרו לפני שיחליט על מעבר למערכת האקסטרנית. תלמידים הלומדים בבית ספר שאינו מגיש את תלמידיו לבחינות הבגרות או הגמר של אגף הבחינות של משרד החינוך יידרשו לפתוח תיק נבחן. לנבחנים בעלי תעודת בגרות אינטרנית או אקסטרנית המבקשים לשפר ציון של בחינת בגרות - ייפתח "תיק משפר".

הציוד הדרוש לצורך פתיחת התיק

בתעודת זהות, 'שאלון למועמד בחינות חיצוניות' שפרטיו מולאו כראוי (השאלון נמצא בשלוחות הבחינות), דמי פתיחת תיק נבחן ושתי תמונות פספורט. נבחן שטרם מלאו לו 18 שנים, יציג אישור מהנהלת בית הספר האינטרני כי אין הוא נמנה יותר על תלמידי אותו בית הספר. בעת פתיחת התיק יקבל הנבחן: אישור על פתיחת התיק, חוברת תקנון ותדריך לנבחן החיצון ושוברי הרשמה לכל המקצועות בהם בחר להבחן.

דגשים חשובים

אין לשנות פרט כלשהו בנתונים המודפסים על גבי השובר. שינוי כזה ישלול מהנבחן את האפשרות להיבחן באותו מועד; אין להשתמש בשובר התשלום עבור מקצוע אחר, אלא רק עבור המקצוע הרשום בשובר; אין להשתמש בשוברי תשלום שלא הונפקו על ידי שלוחות הבחינות עבור הנבחן ושאינם שוברים אישיים לנבחן - תשלום בשובר בנק הדואר שלא הונפק על ידי שלוחת הבחינות, או תשלום השובר בבנק אחר שאינו בנק הדואר - לא יהווה הרשמה לבחינה.

הרשמה מאוחרת

נבחן שפתח במועד תיק נבחן יוכל להירשם לבחינה באיחור - מחוץ למועדים הנקובים - עד עשרה ימים לפני תאריך הבחינה. ההרשמה המאוחרת מחייבת תשלום בתעריף מוגדל כפי שייקבע על ידי משרד החינוך וההרשמה תתבצע ע'י שובר מיוחד. ישנה גם אפשרות להרשמה מאוחרת יותר לבחינות באמצעות "מרב"ג" - מרכז בחינות גמיש - המאפשר להרשם לבחינות הבגרות ברגע האחרון ממש בדמי הרשמה גבוהים מהרגיל ורק לנבחנים שגרתיים.
ייעוץ לימודים חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
 אני מאשר את תנאי השימוש באתר

עדיין מתלבט? ייעוץ לימודים אישי חינם

 אני מאשר את תנאי השימוש באתר