השלמת בגרות בערבית

רוצה להשלים בגרות בערבית?

לנבחנים במגזר היהודי השפה הערבית נמנית עם השפות הזרות שבהן אפשר להיבחן בבגרות כמקצוע בחירה. ניתן להיבחן בערבית בהיקף של יחידת לימוד אחת, בהיקף של 3 יחידות לימוד ובהיקף של 5 יחידות לימוד. בחינות הבגרות בודקות בקיאות והבנת השפה הערבית על בוריה הן מבחינת אוצר מילים והן מבחינת דקדוק.

המידע שלהלן נתון לשינויים ולעדכונים מדי שנה בשנה של משרד החינוך. לכן, עליכם לאמתו מול משרד החינוך והשלוחות האקסטרניות בכדי לקבל מידע עדכני ביותר. חומר עזר המותר לשימוש בבחינת הבגרות בערבית הינו: מילון ערבי-עברי עברי-ערבי. כמילון יכול להיות מכל סוג שהוא (להוציא מילונית אלקטרונית). 

בחינת בגרות בערבית יחידת לימוד אחת

בחינת הבגרות בערבית ברמה של יחידת לימוד אחת נמשכת כשעה וחצי. הבחינה תהיה מנוקדת בניקוד פנימי מלא. הנבחן אינו נדרש לידע אקטיבי בניקוד סופי. בבחינה ארבעה פרקים: פרק ראשון העוסק בהבנת הנקרא וכולל קטע UNSEEN ושאלות לגביו. משקלו של פרק זה הוא 40 נקודות. פרק שני העוסק בהבנת הנקרא וידע אקטיבי של אוצר מילים. משקלו של פרק זה הוא 40 נקודות.

פרק שלישי העוסק בידיעת הפועל, בו יינתנו שמונה פעלים המופיעים בקטע של הבנת הנקרא או בתוך משפטים נפרדים, מתוכם יידרשו הנבחנים לבחור בארבעה פעלים, ולכתוב את השורש ואת הבניין שלהם. משקלו של פרק זה הוא 10 נקודות. פרק רביעי העוסק בתחביר בו הנבחנים יידרשו לבצע שתיים מתוך שש משימות- משימה אחת מתוך שלוש משימות פסיביות (למשל, בחירת תשובה נכונה מבין שתיים) ומשימה אחת מתוך שלוש משימות אקטיביות (למשל, דרישה לשחבר משפט).

נושאי הבחינה

אוצר מילים, הפועל- הפועל השלם ללא בניין 9 וללא השינויים בבניין 8 ; תחביר- "אל הידיעה" כולל אותיות שמש, זכר נקבה, תנועות עזר, נטיית השם, כללי התאמת הפועל לנושא (התאמת הפועל לנושא והתאמת התואר לשם), ריבוי שאינו מציין בני אדם, כינויי רמז (לקרוב בלבד), כינויי מושא וכינויי זיקה.


בגרות בערבית ברמה של 3 יח"ל

מי שמעוניין בבגרות בערבית ברמה של 3 יחידות לימוד צריך להבחן בבחינת הבגרות ברמה של יחידת לימוד אחת, כמפורט לעיל, ובנוסף, להבחן בבחינת בגרות ברמה של שתי יחידות לימוד - השלמה ל3 יחידות לימוד. בחינת הבגרות בשתי יחידות לימוד, נמשכת שעה ושלושת רבעי השעה. גם בה הנבחן אינו נדרש לידע אקטיבי בניקוד סופי.

בבחינה שני פרקים: הפרק הראשון עוסק בהבנת הנקרא וכולל קטע מלשון העיתונות בן 50 - 70 מילים, אותו יידרשו הנבחנים לקרוא ולבצע כמה משימות ביחס אליו. הפרק עוסק גם בפועל ולכן יתבקשו הנבחנים לנתח פעלים המסומנים בקטע לפי שורש ובניין. הפרק השני עוסק אף הוא בעיתונות ובו יידרשו הנבחנים לבצע ארבע מתוך שש משימות , לדוגמא, תרגום משפטים מעברית לערבית, השלמת מילים בתוך משפט מתוך מחסן מילים נתון, השלמת משפט שתחילתו או סופו נתונים ועוד.

נושאי הבחינה

אוצר מילים (שאוב בעיקר מהעיתונות ומהתקשורת. ניתן ללמידה ממקורות שונים המפורטים באתר המפמ"ר לערבית); הפועל- השלמים, עתיד מנצוב, עתיד מג'זום, הסביל (בפועל השלם בבניינים 1, 2, 4, 8 בצורות שכיחות בלבד), גזרת פ"ו, גזרת ע"ו-ע"י, גזרת הכפולים; תחביר- כל הנושאים הנדרשים ברמת 1 יח"ל ובנוסף: ששת השמות, משפטי זיקה, תיאורי זמן ומקום, תיאור מצב, זיהוי הספרות, הזוגי בשם ובתואר (לא בסמיכות), ריבוי שלם זכר, ריבוי שלם נקבה, ערך היתרון וההפלגה.

בחינה בערבית ברמה של 5 יח"ל

מי שמעוניין בבגרות בערבית ברמה של 5 יחידות לימוד צריך להבחן בבחינת הבגרות ברמה של יחידת לימוד אחת, כמפורט לעיל, ובנוסף, להבחן בבחינת בגרות ברמה של שתי יחידות לימוד - השלמה ל- 3 יחדות לימוד, ובנוסף, להבחן בבחינת בגרות ברמה של שתי יחידות לימוד - השלמה לחמש יחידות לימוד. בחינת הבגרות בשתי יחידות לימוד השלמה לחמש יח'ל נמשכת שעתיים ורבע. ניתן להיבחן בבחינות השונות באותו מועד ובאותו יום, או במועדים נפרדים, לפי בחירת הנבחן.

בבחינה שלושה פרקים: הפרק הראשון עוסק בהבנת הנקרא (70 נק') הפרק השני עוסק בלשון העיתונות (20 נק'), הפרק שלישי עוסק בהבעה בכתב (10 נק') ובו הנבחנים יידרשו לכתוב שש שורות לפחות (כ- 35 מילים) במסגרת משימה שיבחרו מתוך מבחר משימות המתייחסות לקטע קריאה שיובא. בנוסף לכך כולל הפרק גם שאלה (אחת מתוך שתיים) בנוגע ליצירות הספרות.

נושאי הבחינה

ספרות בת-זמננו - הנבחנים ילמדו חמש יצירות על פי בחירה, מתוך מקראות שונות שמפורטות באתר המפמ'ר; אוצר מילים (ממקורות המפורטים באתר המפמ'ר), הפועל- כל נושאי הלימוד לבחינה הכלולים ב-3 יח'ל ונושאים נוספים, ביניהם, לו'י בכל הצורות ופעלי ההמזה, גזרת פ"י, הבניין התשיעי, פעלים מגזרת המורכבים פ'ו + ל'י ועוד; תחביר: כל הנושאים הנדרשים לרמת 3 יח'ל בערבית.

נושאים נוספים אשר יופיעו בבחינה ביניהם: חמשת השמות, ששת השמות, ניסוח משפט המכיל עתיד, מנצוב באמצעות מצדר ולהפך, משפטי זיקה, 'לא' השוללת שלילה מוחלטת, הזוגי בשם ובתואר בכל היחסות כולל בנטייה ובסמיכות, תיאורי זמן ומקום, תיאור סיבה ותכלית, ריבוי שלם זכר ונקבה, תיאור מצב ומשפטי מצב, משפטי תנאי, ערך היתרון וההפלגה, מילות הפנייה והשם הבא אחריהן, מספר הסודר 1- 10 (בזכר ובנקבה), המספר המונה ועוד.
ייעוץ לימודים חינם
מלא/י פרטיך ונציגנו יתקשרו אליך בתוך זמן קצר.
 אני מאשר את תנאי השימוש באתר

עדיין מתלבט? ייעוץ לימודים אישי חינם

 אני מאשר את תנאי השימוש באתר